Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-21

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Heb je zin om met uitdagende juridische onderwerpen aan de slag te gaan voor de gemeente Nieuwegein? Dit niet alleen, maar juist samen met betrokken collega’s en partners? Als Handhavingsjurist liggen er volop kansen om met jouw juridische kennis van toegevoegde waarde te zijn én jezelf te blijven professionaliseren.

We zijn op zoek naar een senior Handhavingsjurist. Ben je een ervaren handhavingsjurist? Dan hebben we plek voor jou! Je komt terecht in een hecht en vakkundig team. We vinden ons vak leuk, vooral omdat we elke dag te maken krijgen met nieuwe en onvoorspelbare casuïstiek.

Wat ga je doen als Handhavingsjurist
In de functie van Handhavingsjurist ligt het accent op:

 • Juridische handhavingszaken en -procedures op een breed (alle regelgeving waar de afdeling TVL Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid een taak heeft) en complex terrein. Je stelt handhavingsbesluiten op, voert gesprekken (met interne en externe partijen/belanghebbenden), stemt af met vergunningverlening en voert verweer bij de bezwarencommissie of bij de Rechtbank/Raad van State;
 • Je behandelt dossiers met een hoge politieke/bestuurlijke gevoeligheid met betrekking tot strategische problematiek en lastigere dossiers;
 • Overzicht zien op het geheel aan (beleids-)werkzaamheden en adviezen geven die bijdragen aan oplossingen voor de langere termijn, zo stel je bijvoorbeeld adviezen op voor een strategische visie (en lange termijnaanpak) op verschillende rechtsgebieden;
 • Een bijdrage leveren op strategisch niveau, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het handhavingsbeleid, beleidsplan Omgevingsrecht en Integraal veiligheidsplan. Hier volgen jaarlijkse actieplannen uit en wordt beleid geformuleerd;
 • Je vertaalt diverse (landelijke) ontwikkelingen naar beleids-(richtlijnen) en/of beleidsproducten op een specifiek beleidsterrein;
 • Je onderhoudt netwerken op regionaal en lokaal niveau;
 • Je draagt zorg voor in- en externe afstemming, procesbegeleiding en – ondersteuning;
 • Je vertaalt beleid, wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare procedures.

Om deze allround rol goed te kunnen vervullen heb je de nodige kennis over de toepassingsmogelijkheden van een breed pallet aan bestuursrechtelijke instrumenten.

Om jouw werk goed te kunnen doen, werk je nauw samen met alle toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van het domein Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL). Samen zijn we verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten. We worden gezamenlijk aangesproken op de juridische kwaliteit van het product. Onze juridische vakkennis én samenwerking komt dus goed van pas!  

Het is belangrijk dat de juridische kwaliteit van de handhaving op niveau is en continu wordt geoptimaliseerd. Dit doe je door:

 • Goed af te stemmen met je directe collega handhavingsjuristen en regelmatig met elkaar te sparren;
 • Het verbinden met én het betrekken van collega’s zodat we de toename van complexe vraagstukken met elkaar aan kunnen. Hierin ligt jouw meerwaarde; naast jouw inhoudelijke vakkennis zorg je ook voor verbinding!

Je bent elke dag met diverse mensen in gesprek en met uitdagende onderwerpen bezig. Je bent continu aan het schakelen tussen denken en doen. Uiteindelijk willen we overtredingen met elkaar voorkomen. Handhaving is hierbij het laatste redmiddel.

Wat neem je verder mee als Handhavingsjurist?
Een politiek-sensitieve houding en het ”out of the box’’ kunnen denken is erg handig in de functie van Handhavingsjurist. Met jouw goede analytische vermogen en stressbestendigheid pak je uitdagingen met beide handen aan en ga je problemen en conflicten niet uit de weg. Daarnaast heb je vakinhoudelijke kennis en je bent een teamplayer. Samen komen we verder!

Ook vind je het niet vervelend om beschikbaar te zijn op niet-courante werktijden. Het komt namelijk wel eens voor dat er in geval van incidenten of acties direct, of in een kort tijdsbestek en onder hoge tijdsdruk, juridisch advies gegeven moet worden over een spoedeisende handhavingskwestie of acuut voorval.

Als je, in jouw dagelijkse werk, ook nog verbinding weet te leggen met onze organisatiefilosofie ”Werken vanuit de bedoeling’’, dan ben je écht geknipt voor deze mooie rol!

Vereisten/knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Staats- en Bestuursrecht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op WO niveau op het gebied van Staats- en Bestuursrecht (25 punten);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht en kennis van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsprocessen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist bij een gemeente (20 punten);
a. Tot 3 jaar (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar (10 punten);
c. 5 tot 7 jaar (15 punten);
d. Meer dan 7 jaar (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bestuursrechtelijk handhaven op het terrein van (1) bouwen en milieu, (2) drank en horeca en (3) openbare orde en veiligheid (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met bovengenoemde terreinen (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met bestuursrechtelijk handhaven op 1 terrein (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met bestuursrechtelijk handhaven op 2 terreinen (20 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met bestuursrechtelijk handhaven op alle 3 terreinen (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek sensitief;
 • Zorgvuldig;
 • Analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.