Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-19

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
In deze rol werk jij mee aan een aanpassing in de structuur van de interne organisatie. Een onderdeel hiervan is het programma HR in Control, dat als doel heeft om het taakveld HR intern beter te positioneren, zowel (beleids-)inhoudelijk, kwalitatief als organisatorisch. Als senior adviseur ben je hiervoor de sparringpartner en adviseur van de (tijdelijk) programmamanager.

Ben jij omgevingssensitief, een pionier en ken jij alle actualiteiten rondom HR en kan jij dit verbinden naar de organisatie? Dan komen wij graag met je in contact.

Als Senior HR Adviseur ben jij enerzijds de rechterhand van directie en de huidige programmamanager en anderzijds een sparringpartner voor de organisatie op een breed spectrum van HR gerelateerde onderwerpen. Met jouw frisse ideeën en scherpe blik op HR fungeer jij als aanjager van organisatie brede veranderingen en help je de organisatie als geheel verder. Jij gaat je o.a. bezig houden met het volgende:
· Je ontwerpt en implementeert diverse HR projecten;
· Je schakelt snel tussen strategisch en tactisch niveau;
· Je ontwikkelt beleid over alle HR-gerelateerde onderwerpen;
· Je stuurt voor jouw rol relevante interne of externe projecten aan, of doet hier in mee;
· Je ondersteunt en adviseert het management bij (complexe) personele casuïstiek;

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van HR op strategisch niveau binnen een overheidsorganisatie.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op wo master niveau in de richting van personeelswetenschappen of HR (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van HR op strategisch niveau binnen een overheidsorganisatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met arbeidsrecht (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met HR-analytics (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij een omgevingsdienst (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

          Je bent een taakvolwassen, ondernemende en resultaatgerichte professional, die gemakkelijk schakelt op verschillende niveaus en de kunst verstaat om strategie te vertalen naar praktijk;
· Je bent gewend om onder hoge (werk)druk gevraagde resultaten op te leveren;
· Je bent een “doener”, houdt van aanpakken en staat stevig in je schoenen;
· Je hebt een coachende manier van samenwerken;
· Je hebt een open, collegiale en constructieve en verbindende stijl van samenwerken en bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van relaties met (interne en externe) partners;
· Je bent organisatie sensitief, een pionier en kent alle actualiteiten op het gebied van HR.
. Je hebt eerder voor een omgevingsdienst gewerkt.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. De eerste periode voornamelijk op kantoor om de organisatie te leren kennen, daarna over tot hybride.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig als mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 20 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 maart 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.