Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-17

Organisatie
De opdracht voer je uit namens team Informatievoorziening van de gemeente Midden-Delfland vóór de gemeente Midden-Delfland en de gemeente Westland.
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

We zijn geïnteresseerd in jou
Bij ons werken mensen met idealen, goede ideeën, empathie, kennis en kunde. Inwoners en medewerkers voelen zich begrepen, geholpen, betrokken en thuis. We zijn benaderbaar, tonen oprechte belangstelling en luisteren écht. Naar elkaars verhalen, wensen en vragen. We kijken naar het geheel en zoeken naar een passend antwoord. Ook als we daarvoor van de gebaande paden moeten wijken.

Dit is jouw team
Je komt te werken binnen het team Informatievoorziening, dat onderdeel is van de afdeling Bedrijfsvoering. Dit team bestaat onder andere uit adviseurs informatievoorziening, contractmanager, CISO & ISO’s, gegevensbeheerder & i-architect.

Opdracht
Je gaat projecten leiden op het gebied van ICT maar ook projecten voor het ontwikkelen, aanpassen en/of verbeteren van bedrijfsprocessen, waar de ontwikkeling of aanpassing van ICT-onderdeel van uitmaakt. Je werkt daar in veel gevallen samen met een Business projectleiders of programma managers om samen of zelfstandig de inkoop, selectie en acceptatieprocessen voor IT-oplossingen te doorlopen. Als ICT-projectleider ben je verantwoordelijk voor de technische acceptatie- en functionele oplevering aan de Business projectleider en de overdracht van de project resultaten aan de team techniek en services. Je start met een helder gedefinieerde projectopdracht met haalbare doelstellingen. Jij zorgt ervoor dat tijd, mensen, middelen en instrumenten op het juiste moment beschikbaar zijn. Je onderhoudt contacten met opdrachtgever en stakeholders. Je stelt via de projectmanagement omgeving voortgangsrapportages en kostenoverzichten op en rapporteert volgens de afgesproken governance. Je zorgt ervoor dat je projecten binnen de kaders blijven. Je stelt evaluaties op waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam projectleider, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeenten Midden-Delfland en Westland optimaal ondersteunen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €104,65 inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachlor opleiding op het gebied van IT/ICT, Informatiekunde of Bedrijfskunde;
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider ICT;
4. Beschikbaar per 5 februari 2024 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectleider ICT binnen een overheidsorganisatie met de focus op technische implementaties (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar van inkoop- en aanbestedingstrajecten met de focus op het IT-deel (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Projectleider ICT binnen een 100.000+ inwoners gemeente (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projectleiding volgens de Prince2 methodiek (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met servicemanagement processen en projectmatige oplevering van IT services (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent in staat om invulling te geven aan de feitelijke verandering
  • Je stuurt op resultaten en legt daar verantwoording over af
  • Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom
  • Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit
  • Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn
  • Behalve dat je weet hoe je teams aanstuurt en mensen motiveert tot het leveren van hun beste prestaties
  • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, besluitvorming en gevoel voor onze publiek-politieke context helpen je om je weg in de organisatie te vinden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.