Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Opdracht
het team inkoop bestaat uit ervaren professionals die ervoor zorgen dat (Europese) aanbestedingen die gedaan wordt voor ZonMw soepel begeleid worden. Die begeleiding bestaat uit het uitvragen van partijen tot het uitbrengen van een offerte, de begeleiding van het gunningstraject, implementatie van de ingekochte dienst en het contractmanagement. Als Senior inkoper adviseer je zowel de interne klant gevraagd en ongevraagd, over de mogelijkheden en beperkingen van inkoop. Je helpt je collega bij het opstellen van de inkoopstrategie. Je adviseert en ondersteunt daarbij om de inkoopbehoefte op een doel- en rechtmatige wijze aan te besteden.

Het team inkoop ziet er iedere keer op toe dat dit proces nauwkeurig wordt doorlopen, ook al vindt dezelfde cyclus iedere zoveel jaar plaats.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteuning bij het inventariseren van werkprocessen en behoeften binnen ZonMw.
 • Inventariseren welke eisen worden opgenomen in het programma van eisen i.s.m. de aanvrager
 • Redigeren van het gehele programma van eisen t.b.v. de Europese aanbesteding.
 • Ondersteuning bij de beoordeling van de offertes
 • Meedenken en meedoen in het professionaliseren van inkoop
 • Adviseren bij contractmanagement & contractbeheer
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van inkoop

Beschikbaarheid
24 uur per week maanden januari en februari en 32 uur per week in maart en april tot en met 21 april 2023.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Een afgeronde opleiding NEVI 1
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen de overheid;
4. Aantoonbare werkervaring met het projectmatig begeleiden van europese aanbestedingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
6. Een afgeronde opleiding NEvi-2 (20 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen een non -profit organisatie op het gebied van gezondheidszorg (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het professionaliseren van een inkoop afdeling(noem hiervan 1 voorbeeld in het cv) (20 punten).

Competenties

 • Communicatief;
 • Analytsisch;
 • secuur.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 10 (10) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.