Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-15

Organisatie 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Je komt te werken op de afdeling Gebiedszaken. Op de afdeling Gebiedszaken zijn ca 70 collega’s werkzaam binnen de teams Veiligheid, APV Bijzondere Wetten, Toezicht en Handhaving, Omgevingsvergunningen & Toezicht en Juridische Gebiedszaken. Je functie vervul je binnen het team Juridische Gebiedszaken waarbij dit team bestaat uit 4 personen.

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

De opdracht
Wij zoeken een Juridisch Adviseur die de Burgemeester en het College van Burgemeester & Wethouders kan vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken. In deze rol ben jij de stem van het bestuur, waarbij je verweerschriften opstelt en de correspondentie verzorgt met de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State. Je staat stevig in je schoenen en voert ter zitting het woord namens het college. Als senior juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de zwaardere zaken bijvoorbeeld met politieke gevoeligheid en/of grote belangen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en levert een juridische bijdrage aan omgevingsrechtelijke projecten. Je werkt samen met andere juridische adviseurs in de organisatie.

Werkzaamheden

 • De gemeente vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger) beroepszaken bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s ten behoeve van bezwaar- en (hoger) beroepszaken;
 • Het opstellen van beslissingen op bezwaar;
 • Het opstellen van (vooraankondigingen) lasten onder dwangsom en bestuursdwang en akkoordverklaringen (beëindiging overtreding);
 • Het behandelen van verzoeken om handhaving en gedoogverzoeken;
 • Bestuurlijke en collegiale advisering op het terrein van omgevingsrecht;
 • Het behandelen van ingebrekestellingen bij niet-tijdig beslissen door bestuursorgaan;
 • Het toetsen en opstellen van invorderingsbeschikkingen.

Jouw profiel
Je bent een stevige persoonlijkheid die zich makkelijk begeeft in situaties met diverse partijen die tegenstrijdige belangen hebben. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk) en heb je een praktische, probleemoplossende instelling. Je bent initiatiefrijk en beschikt over overtuigingskracht.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. gemeentelijke organisatie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bestuursrecht/omgevingsrecht in de afgelopen 7 jaar; (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en collegiale advisering op het terrein van omgevingsrecht (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het vertegenwoordigen van gemeente(n) in bezwaar- en (hoger) beroepszaken bij de rechtbank en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (50 punten).

Competenties
– Klantgericht samenwerken;
– Analytisch en probleemoplossend vermogen;
– Coachen;
– Leiderschap;
– Stressbestendigheid;
– Resultaatgericht;
– Politiek sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdagmorgen 20 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 juni 23023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 15 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 juni 2023 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maandeen, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.