Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-21

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ruim 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen hebben eigen kwaliteiten en talenten. Ze verschillen in overtuigingen, karakter, achtergrond, leeftijd en interesses. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie. Die diversiteit zorgt betere inzichten en resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Het bijstaan van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie als commissiesecretaris bij het behandelen van bezwaarschriften met betrekking tot het fysiek domein en het sociaal domein, die zijn ingediend bij de gemeentelijke bestuursorganen. De commissiesecretaris adviseert de bezwaarschriftencommissie omtrent adviezen die de bezwaarschriftencommissie uitbrengt aan de bestuursorganen over de beslissingen op de bezwaarschriften. De commissiesecretaris stelt de adviezen op en zorgt voor de verslaglegging van de hoorzittingen. Het gaat om inzet tijdens piekmomenten en vakanties.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van Rechten;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Secretaris bezwaarschriftencommissie;
3. Beschikbaar op oproepbasis;
4. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau met als afstudeerrichting Staats- en administratief recht en/of Bestuursrecht (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Secretaris bezwaarschriftencommissie (35 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met formele wetgeving op het gebied van het fysiek domein én het sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van én werkervaring met de autonome regelgeving (verordeningen en beleidsregels) van de (rechtsvoorganger(s) van de) gemeente die ziet op het fysiek domein en het sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je weet een advies helder en duidelijk te formuleren.
  • Je hebt een vlotte pen en kunt onder tijdsdruk werken.
  • Je bent flexibel, resultaatgericht, accuraat, open en transparant.
  • Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/10 A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 - 36 (oproepbasis) uur, 24 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.