Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-07

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. Onze missie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

Wij werken met ongeveer 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen voor Rijswijk. Jij komt te werken bij het team Juridische Zaken. We zijn een relatief kleine organisatie, daardoor zijn de lijnen kort. Ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord. We geven je daarbij al ons vertrouwen. In combinatie met veelzijdige complexe juridische vraagstukken en een persoonlijke en prettige sfeer in het team, levert dat jou een interessante en uitdagende functie op.

Jouw team
Het team JZ bestaat uit 25 personen en behandelt gemeente brede onderwerpen op het gebied van recht (advisering en bezwaar- & beroepschriften), inkoop en klachtencoördinatie. Binnen JZ werken juridisch specialisten en adviseurs in diverse clusters, betreffende het fysiek en het sociaal domein,  inkoop & aanbesteding, overeenkomstenrecht, gemeentelijke belastingen, klachtenrecht en privacy. In je werk word je administratief bijgestaan door juridisch ondersteuners. Jouw cluster fysieke leefomgeving bestaat uit 4 juristen, waaronder 2 senior.

JZ heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang, het bestuur en de organisatie. Het team kenmerkt zich door een open en professionele cultuur. Er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Er zijn verschillende soorten werkoverleggen (teambreed, juridisch overleg en cluster overleggen).

Opdracht
Binnen het team bestaat behoefte aan een Senior Jurist Fysieke leefomgeving. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Het ambtelijk afhandelen van bezwaarschriften, met name op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten;
  • Het zelfstandig behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;
  • Je organiseert het horen, zorgt voor verslaglegging en stelt de beslissing op bezwaar op;
  • Behandeling van & advisering aan bestuur en organisatie inzake complexe en bestuurlijk gevoelige juridische vraagstukken, met name op bovengenoemde rechtsgebieden;
  • Vanuit je senioriteit begeleid en ondersteun je collega juristen van jouw cluster, in voorkomende gevallen op casus niveau én in hun ontwikkeling;
  • Het signaleren van juridische risico’s en ontwikkelingen;
  • Actief bijdragen aan de juridische kwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024 voor de gehele duur van de opdracht incl. verlengingsopties;
2. Uurtarief van maximaal € 110,- per uur incl. reiskosten, fee Flextender en excl BTW;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en handhavingsrecht (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Minimaal een afgeronde opleiding Rechten op hbo bachelor niveau;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als jurist bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het behandelen van bezwaar –  en beroepschriften op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen collega (junior) juristen (20 punten);
9. Minimaal een afgeronde Wo bachelor opleiding Nederlands Recht (10 punten).

Competenties
– Je bezit goede, overtuigende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
– Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en oplossingsgericht;
– Pré: bekendheid met systemen als Corsa en Octopus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.