Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Organisatie
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht,  ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Opdracht
Je komt te werken op de afdeling Juridische  Zaken en Veiligheid in het team Juridische Zaken. Het team juridische zaken bestaat uit een concernjurist, secretaris van de bezwaarschriftencommissie, WOO coördinator, klachten coördinator, inkoopadviseur en privacy. Je werkt nauw samen met de concernjurist en gaat met name werkzaamheden verrichten op het gebied van nadeelcompensatie, mandaten, andere voorkomende bestuursrechtelijke werkzaamheden en advisering op het gebied van contracten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van rechtsgeleerdheid;
2. Aantoonbare werkervaring als jurist bij een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van € 115,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging))
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als jurist in de afgelopen 15 jaar bij een gemeente (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met nadeelcompensatie zaken (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het maken van mandaatsregelingen (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van contractenrecht (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

  Competenties

  • Analytisch
  • Stressbestendig
  • Communicatief vaardig
  • Goede schriftelijke vaardigheden
  • oplossingsgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 16 uur, 4 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.