Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-20

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Vanwege het vertrek van onze senior medewerker HR- en salarisadministratie en tevens projectlid van het project dat gericht is op de herimplementatie van AFAS is deze opdracht beschikbaar. De OD NHN kiest ervoor om de reguliere HR-werkzaamheden en de projectrol die nu door één persoon verricht worden op te splitsen in 2 opdrachten.

Je bent verantwoordelijk voor de werking van onze (administratieve) HR- en salarisprocessen en voert deze samen met een HR medewerker uit. In jouw werk is samenwerking met onze externe salarisadministrateur essentieel. Je verricht de maandelijkse aanlevering van alle personele wijzigingen en hebt een controlerende rol bij de verwerking van de salarisbetaling.

Jullie stellen contracten en brieven op en verwerken personele wijzigingen waarbij jij je richt op complexere werkzaamheden. Ook pak je (complexe) arbeidsvoorwaardelijke vragen van medewerkers en leidinggevenden op. Denk hierbij aan vragen over het Individueel Keuze Budget (IKB), inzet van verschillende verlofvormen of andere salarisvragen.

Jouw kennis over fiscale- en sociale wet- en regelgeving en de cao SGO gebruik je om te adviseren bij het opstellen van beleid. Samen met het team financiën ben je verantwoordelijk voor de verantwoording van de werkkostenregeling (WKR).

De organisatie informeer je over HR onderwerpen en ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen volg je op de voet. Je neemt het voortouw zodra onze processen hierop aangepast moeten worden. Uiteraard werk je hierin samen met je HR-collega’s.

Ons HR team is klein en de impact die je maakt is daarom groot. Je bent je hiervan bewust en trekt graag verantwoordelijkheid naar je toe. Je oog is gericht op hoe wij beter kunnen werken en professionaliseren in de toekomst en tegelijkertijd zorg je ervoor dat in het hier en nu onze dienstverlening goed verloopt. Je bent kritisch op hoe onze HR processen georganiseerd zijn en komt proactief met verbetervoorstellen.

Het optimaliseren van onze HR software AFAS is een belangrijk onderdeel van je werk. Op 1 januari 2024 gaat onze vernieuwde AFAS-omgeving live! De OD NHN werft gelijktijdig voor deze opdracht een projectmedewerker HR-herimplementatie AFAS voor de vrijgekomen projectrol. Gelet op de relatie met jouw werkzaamheden kun je op basis van jouw kennis en ervaring bij het project betrokken worden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 4 jaar met HR- en salarisadministratie

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde praktijkdiploma loonadministratie (25 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met werken met een externe salarisverwerker (25 punten);
4. Aantoonbare kennis van cao SGO/Gemeenten, arbeidsrecht, fiscale en sociale wet- en regelgeving (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met werken met AFAS (20 punten);
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de inhuurperiode van 6 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Integriteit;
– Verantwoordelijkheid;
– Analytisch vermogen;
– Kwaliteitsgerichtheid;
– Nauwkeurigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 24 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 april 2023, 09;00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 19 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.