Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-10-31

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Als senior medewerker ruimtelijke initiatieven voor zowel de gemeente De Wolden als de gemeente Hoogeveen bent je verantwoordelijk voor het afstemmen en coördineren van diverse projecten op het gebied van wonen, recreatie en sport. Geen dag is hetzelfde, gedurende de dag heb je diverse afspraken, variërend van besprekingen met wethouders over woningbouwprojecten tot overleg met ondernemers over de haalbaarheid van uitbreidingsplannen. Je schakelt tussen verschillende onderwerpen en werkt nauwkeurig aan het opstellen van onderbouwingen voor WABO-vergunningen bij activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan. Je gaat verder dan enkel het volgen van wetgeving en streeft ernaar om de belangen van alle betrokken partijen optimaal te behartigen en houd je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Behandelen van principe verzoeken en vooroverleggen met een zwaartepunt op afwijken van het bestemmingsplan;
 • Lezen en interpreteren van bestemmingsplannen, beleidsplannen en wetteksten.
 • Aanspreekpunt voor de aanvrager (inwoners en ondernemers), voor collega’s en voor bestuurders;
 • Toetsen van deze verzoeken aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid;
 • Verwerken van in- en externe adviezen bij de beoordeling;
 • Analyseren van beleidsvoorstellen en ruimtelijke plannen;
  Ondersteunen van de zaakverantwoordelijken bij de afhandeling van Wabo-vergunning;
 • opstellen van beschikkingen bij aanvragen activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Ervaring met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener Wabo/beleidsadviseur vergunningen Wabo.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen van verzoeken aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid (25 Punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beschikkingen bij aanvragen activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan (20 punten);
6. Een maximaal uurtarief van €105,00 exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten en fee Flextender (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener Wabo/beleidsadviseur vergunningen Wabo (40 punten).

Competenties
Ondernemend/proactief;
– Doortastend;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 6 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Bij verlenging is indexering van maximaal 10% mogelijk;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 31 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 1 november 2023. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.