Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-01

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Werken voor de afdeling KCC is werken voor het gezicht van Leidschendam-Voorburg. Ieder team draagt op haar manier bij aan onze dienstverlening. Van het aanvragen van een rijbewijs tot aan een complex vergunningstraject voor een evenement, dit gebeurt allemaal bij het KCC. Hier worden klanten geholpen zoals zij geholpen willen worden: aan de balie, telefonisch en online. Dé afdeling waar je direct van betekenis kunt zijn.

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van voornamelijk complexe aanvragen omgevingsvergunning die nog onder de WABO zijn ingediend. Je voert regie op het gehele proces, je initieert, coördineert en toetst alle activiteiten behorende bij de complexe aanvraag. Je stemt daarbij af met in- en externe vakspecialisten. Daarbij onderhoud je de contacten met externe partijen zoals waterschappen, provincie, brandweer en de omgevingsdienst.

Je bent specialist op jouw expertisegebied, bijvoorbeeld, Bouwbesluit en juridische procedures (ABB, Juridische Basisbeginselen). Je bent vraagbaak en neemt de rest van het team op belangrijke punten mee. Daarbij werk je mee aan de ontwikkeling van beleid vanuit de uitvoering.

-Je bent klantgericht;
-Je bent In staat om strategisch te denken op het snijvlak van beleid en uitvoering;
– Je bent besluitvaardig en -creatief in het bedenken van oplossingen;
– Je bent politiek-bestuurlijk sensitief;
– Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen hebt en weet daar op een professionele wijze mee om te gaan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding ABW 1 en ABW 2;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als vergunningverlener op het gebied van omgevingsrecht (Wabo, Bouwbesluit, Wro, en aanverwante regelgeving);
3. Aantoonbare werkervaring met toetsing bouwbesluit bij grote projecten zoals woningbouw, BOPA en nieuwbouw. Licht dit duidelijk toe in het cv;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.
5. Uurtarief maximaal €110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met meervoudige aanvragen (Wabo), benoem dit duidelijk in het cv (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Centric voor de Leefomgeving (CLO), benoem dit duidelijk in het cv (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als vergunningverlener op het gebied van omgevingsrecht (Wabo, Bouwbesluit, Wro, en aanverwante regelgeving) (35 punten);
9.  Aantoonbare werkervaring met de afstemming met in- en externe vakspecialisten (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met landelijk gebied (agrarische regelgeving) benoem dit duidelijk in het cv (10 punten). 

Competenties
– Je bent creatief, hebt een duidelijke visie en bent omgevingsbewust;
– Je hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig;
Je hebt een oplossingsgerichte instellen en toont daadkracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van  de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.