Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-20

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. In het sociaal domein werken we aan drie samenhangende kernopgaven: herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. We willen winst behalen met slimme investeringen, maatschappelijk én financieel. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst fysiek, sociaal en economisch uit gaat zien.

Team netwerkregie Wmo
Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH) met ieder een eigen afdelingshoofd.

De functie senior netwerkregisseur gezondheidsbeleid valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team netwerkregie Wmo. Bij dit team werken tussen de 20-25 collega’s. Het team houdt zich bezig met gemeentelijke verantwoordelijkheden voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en publieke gezondheid (Wpg).  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt in netwerken samen met (maatschappelijke) partners en inwoners in de stad en is co-creator en opdrachtgever van maatschappelijke dienstverlening, via subsidie- en inkooprelaties met onder andere aan zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega beleidsadviseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

Opdracht
Je bent werkzaam voor het cluster ‘Juiste Zorg op de juiste plek’. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit drie medewerkers. Het werk van dit cluster bestaat uit het ontwikkelen en verder brengen van diverse opgaven in de stad, zoals preventieve en positieve gezondheid, verbinding met acute- en chronische zorg, samenwerking 1e en 2e lijn. Samen met onze samenwerkingspartners streeft de gemeente naar het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners en kwalitatief goede en betaalbare zorg als dat nodig is. Een stad waarin iedereen de kans krijgt te participeren.

Jouw hoofdrol als senior netwerkregisseur is om vanuit jouw expertise over integraal preventief gezondheidsbeleid mee te helpen aan de opgaven waar de gemeente voor staat. Denk hierbij aan de uitvoering van de nota gezondheidsbeleid, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en activiteiten die voortvloeien uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Daarnaast ben je relatiebeheerder vanuit deze expertise met diverse netwerkpartners.

Gemeente Zoetermeer is samenwerkingspartner van Zoetermeer 2025 en werkt vanuit dit samenwerkingsverband aan een gezonde regio. Veel van wat wij doen vindt vanuit deze brede scope plaats. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt steeds meer over domeinen heen aan opgaven samengewerkt. Dat maakt dat je een goede netwerker moet zijn met een open blik en met interesse in andere werkvelden.

Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op preventief gezondheidsbeleid en het GALA. De inhoud van de functie is dynamisch en taken kunnen wisselen. Je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.  

Concreet ga je met de volgende taken aan de slag
–        Bijdragen aan gezond leven makkelijker maken voor alle Zoetermeerse inwoners, zoals meeschrijven aan en implementeren van beleid op integraal preventief gezondheidsbeleid (waar onder GALA/ IZA);
–        Relatiebeheer van zorg- en welzijn partners;
–        Netwerkregisseur en relatiebeheerder van diverse subsidieaccounts gerelateerd aan integraal preventief gezondheidsbeleid;
–        Meewerken en versterken van de opgave ‘Juiste Zorg op de juiste plek’;
–        Adviseur van het MT, directie en bestuur;
–        Samenwerken in stedelijke en regionale overleggen op beleidsmatig niveau;
Je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring met- en/of kennis van preventief integraal gezondheidsbeleid en/of IZA, benoem duidelijk waar dit is opgedaan;
4. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering;

Gunningscriteria
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met preventief integraal gezondheidsbeleid en/of IZA, benoem duidelijk waar dit is opgedaan (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Netwerkregisseur en relatiebeheerder binnen het welzijnsdomein (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur binnen een gemeentelijke instelling (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van gezondheid/ welzijn(25 punten);
9. Kennis van / ervaring met de situatie in regio Zoetermeer (Haaglanden), Licht dit toe doormiddel van een voorbeeld in het cv (5 punten).

Competenties
– Je bent stevig en hebt bewezen resultaten te halen ondanks een uitdagend netwerk in combinatie met een sterke bestuurlijke ambitie;
– Je bent een echte netwerker en kan snel verbanden leggen en goede samenwerkingsrelaties aangaan met onze maatschappelijke partners;
– Je bent nieuwsgierig en daadkrachtig en beweegt je gemakkelijk in een complex krachtenveld van partijen;
– Je kan je snel nieuwe materie eigen maken en hierop een visie ontwikkelen;
– Je hebt ideeën en weet anderen te motiveren hierin mee te gaan;
– Je hebt een enthousiaste en prettige persoonlijkheid en laat je niet snel uit het veld slaan.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.
De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.