Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
De Vervoerregio is de concessieverlener voor het openbaar vervoer in haar gebied. De huidige concessie Amsterdam loopt tot december 2024. De Vervoerregio is daarom een project “Concessieverlening Amsterdam 2025” gestart, dat moet resulteren in een nieuwe concessie Amsterdam per 15 december 2024. Alhoewel de Vervoerregio formeel de keuze heeft om de concessie Amsterdam aan- dan wel in te besteden, zal gestart worden met een proces van ‘inbesteding’ (onderhandse gunning) met GVB, overeenkomstig de afspraken die hierover in juni 2021 zijn vastgelegd, toen het proces om te komen tot een vervroegde inbesteding is stopgezet, vanwege de gevolgen van de Corona pandemie.

In krap twee jaar tijd zal dus het gehele concessieverleningsproces moeten worden doorlopen, inclusief gunning, bezwaartermijn en implementatietijd (die mogelijk beknopt kan zijn).

Wij zoeken een senior omgevingsmanager op het gebied van openbaar vervoer, met kennis van de Vervoerregio. Daarnaast is kennis en ervaring met projecten op het raakvlak van OV-exploitatie en OV-infrastructuur een vereiste.

Activiteiten van de senior omgevingsmanager bestaan onder meer uit:

 1. De verantwoordelijkheid voor de afstemming met diverse stakeholders, waaronder:
  • De Regioraad van de Vervoerregio
  • De klankbordgroep voor het project vanuit de Regioraad
  • Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio
  • De ambtelijke werkgroep Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio
  • De Reizigers Advies Raad, inclusief de werkgroep ‘concessie Amsterdam’
  • De gemeente Amsterdam (primair: via rve V∨ via hen ook diverse overige onderdelen)
  • De ambtenaren van de concessiegemeenten (Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel) en aanvullend Amstelveen en Uithoorn, die (via de Amsteltram) een groot belang hebben
  • GVB, alhoewel de meeste (inhoudelijke) contacten via overige leden van het projectteam zullen verlopen

De taken bestaan onder andere uit: het inhoudelijk voorbereiden van overleggen (in overleg met assistent projectleider plannen van overleggen, opstellen agenda, evt. maken van presentaties en notities, verslaglegging, bijhouden actielijst), opstellen van brieven.

 1. [mogelijk] Het opstellen van een tripartite convenant tussen Vervoerregio, concessiegemeenten en GVB, in het kader van de nieuwe concessie Amsterdam, waarbij afspraken t.a.v. de volgende onderwerpen zijn voorzien:
  • beschikbaarheid van bestaande (OV) infrastructuur
  • ontwerp OV-infrastructuur naar/in nieuwe woningbouwlocaties en afspraken over aanloopkosten bij start van de bediening
  • inzet van OV bij (grootschalige) evenementen en incidenten
  • wensen t.a.v. de inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
  • wensen t.a.v. ontsluiting specifieke gebieden (die op basis van de concessie niet ontsloten hoeven te worden)
  • OV-tarieven (bijv. mogelijkheid om korting voor specifieke doelgroepen in te kopen)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van openbaar vervoer;
4. Minimaal 16 uur per week werkzaam is ten kantore van de Opdrachtgever (bij voorkeur op Dinsdag);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager op het gebied van openbaar vervoer (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in als omgevingsmanager binnen de overheid (40 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met concessies op het gebied van openbaar vervoer (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Adviesvaardigheden;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Samenwerken.

Functieschaal
Het uurtarief bedraagt maximaal €125,- excl. BTW en inclusief reis- en verblijfkosten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: standaard 2 dagen op kantoor.  Dinsdag heeft de voorkeur.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week 17 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 14 april 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

15 maanden, 24 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.