Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 58.000 in 2032. De groei gaat na 2023 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

 Opdracht
Als planeconoom ga je specifiek aan de slag voor het projectbureau RijswijkBuiten waar je ook fysiek aanwezig bent.
RijswijkBuiten is een nieuwbouwlocatie van de gemeente waar uiteindelijk ruim 3,500 woningen zullen verrijzen. Inmiddels zijn er 2.000 woningen gerealiseerd.
Jouw taken als planeconoom zijn:

 • Het verrichten van ondersteunende planeconomische werkzaamheden op het gebied van: managementrapportages, voortgang en herziening van de grondexploitatie, begrotingen en jaarwerkplannen;
 • Opstellen en uitwerken van financieel programmatische analyses op strategisch niveau;
 • Uitvoering analyse en aanbevelingen op het gebied van risicomanagement gebiedsontwikkeling;
 • Ondersteunen en uitwerken van ontwikkelingsplannen;
 • Overleg met marktpartijen over kosten en opbrengsten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau;
2. Beschikbaar op 2 januari 2024 voor 16 uur per week beschikbaar;
3. Maximum uurtarief € 130,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur gebiedsontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en bewaken van de grondexploitatie modellen;

Gunninscriteria
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als planeconoom/ adviseur gebiedsontwikkeling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met een gebiedsontwikkeling van minimaal 2500 woningen (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met onderhandelingen met projectontwikkelaars en gemeenten over samenwerkingsovereenkomsten (25 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen en bewaken van de grondexploitatie modellen (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het adviseren op analyses en aanbevelingen op het gebied van risicomanagement gebiedsontwikkeling (10 punten).                 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u  aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruimtelijk en financieel inzicht;
 • Analyserend vermogen, goed en snel situaties weten te doorgronden;
 • Communicatie vaardig en klantgericht;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Overtuigingdkracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 21 december 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dezelfde dag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 18 december 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.