Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om in te schrijven. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Door toename van projecten en opgaven is Nijkerk op zoek naar een ervaren planeconoom om het team Grondzaken en Planeconomie te versterken. Als planeconoom ben je in brede zin verantwoordelijk voor financieel-strategische advisering bij gemeentelijke en particuliere gebiedsontwikkelingen. Je hebt inzicht in de financiële situatie van projecten, je bent een sterke gesprekspartner voor projectleiders en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van kostenverhaal en risicomanagement. Voor een gebiedsvernieuwing ga je in ieder geval aan de slag met het opstellen en uitwerken van de financiële haalbaarheid, inclusief het zorgdragen voor ontwikkelscenario’s/-strategie, risicoanalyse, subsidieaanvraag en het voeren van onderhandelingen met marktpartijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief van € 150,- exclusief BTW, inclusief tarief Flextender en reiskosten woon-werk;
2. Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een toepasselijke richting zoals Vastgoedkunde, Economie of Planologie 3;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior planeconoom en adviseur gebiedsontwikkeling;
4. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior planeconoom en adviseur gebiedsontwikkeling (20 punten);
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met complexe projecten/opgaven binnen een gemeente met maximaal 50.000 inwoners (20 punten);
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een binnenstedelijke gebiedsvernieuwing/transformatie met minimaal 500 woningen en verplaatsing van commerciële functies (20 punten);
 4. Een afgeronde opleiding op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling is een pre (10 punten);
 5. Aantoonbare kennis van en ervaring met complexe aan-/ en verkopen van gronden binnen een gemeente (15 punten);
 6. Aantoonbare werkervaring met het aanvragen van WBI-subsidie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Noem hierbij een referentieopdracht of -project.

Competenties

 • Resultaatgericht en pragmatisch
 • Omgevingsbewust
 • Onderhandelen: gericht op samenwerking
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
 • Tactisch en strategisch inzicht
 • Accuraat

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee (2) kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaat wordt niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Hybride werken is mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 december 2023 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 1 december, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, 6 maanden, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.