Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-31

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsontwikkeling
In het team Gebiedsontwikkeling werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en aan- en verkopers. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan de structuurvisie Westland 2025. Het gaat hierbij om o.a. woningbouwprojecten; projecten om bedrijven te realiseren; om projecten met een gemeentelijke grondexploitatie, om grotere projecten van marktpartijen waarbij de gemeente faciliteert en projecten die met gemeentelijke middelen worden gefinancierd. Dit zijn onder andere projecten op infrastructureel gebied. Het team stuurt deze projecten aan en draagt actief bij aan de verbetering van de interne en externe samenwerking in gebiedsontwikkeling en projectmanagement.

Opdracht
Als Senior Planeconoom zoek je de samenwerking op met je collega’s op het gebied van onder andere Projecten gebiedsontwikkeling, Financiën, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en Volkshuisvesting. Je krijgt energie van financiële haalbaarheidsstudies en scenario-analyses! Hierbij zoek je de samenwerking op met je collega’s op het gebied van onder andere projecten op gebiedsontwikkeling, financiën, ruimtelijke ordening, grondzaken en volkshuisvesting.  Je zoekt de verbinding op en levelt goed met jouw collega’s. Flexibiliteit en oplossingsgerichtheid zijn op jouw lijf geschreven en je schrikt niet snel van ‘beren op de weg’; je hebt een zekere relaxedheid om zaken voor elkaar te krijgen.

 • Je geeft advies over de invulling van financiële afspraken, bepaalt het kostenniveau voorafgaand aan de overeenkomsten op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, volkshuisvesting en het fonds Bovenwijkse voorzieningen.
 • Wethouders adviseer je gevraagd en ongevraagd op de voor jou relevante onderwerpen. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van planeconomie, treed je op als stevige sparringpartner voor je collega’s, bestuurders en externe partijen.
 • Je houdt je bezig met financiële haalbaarheidsstudies en scenario-analyses
 • Je stelt berekeningen op ten behoeve van het kostenverhaal in anterieure overeenkomsten en incidenteel stel je een grondexploitatie op.
 • Adviseer jij bij de accountantscontrole en bij het actualiseren van het MPG (Meerjaren Programma Grondexploitaties) en lever jij input voor de jaarrekening, begroting, anterieure overeenkomsten.
 • Naar buiten toe ben je direct betrokken bij de onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningcorporaties, voor grondverkoop of het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 130,00 (schaal 14) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Economie, Planologie of Sociale Geografie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Planeconoom;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Planeconoom bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van economie, planologie of sociale geografie (15 punten);
6. Aantoonbare kennis doormiddel van een opleiding met het toepassen van de BBV regels en de rapportage vereisten (25 punten);
7. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Planeconoom bij of in opdracht van (semi) overheid (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen en actualiseren van een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en andere producten m.b.t. de financiële jaarcyclus van de gemeente (20 punten);
9. Beschikbaar per 12 februari 2024 voor tenminste 36 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:

 • Je bent een aanpakker die zowel mondeling al schriftelijk goed kan communiceren.
 • Je stelt je op als teamspeler, je hebt oog voor transparantie en integriteit.
 • Je bent nauwkeurig, proactief, leergierig, resultaatgericht en beschikt over creativiteit. 
 • Prettig in de omgang met een positieve oplossingsgerichte mind-set.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.