Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
In een dienstverlenende organisatie zijn mensen de belangrijkste bepalende factor voor het leveren van kwaliteit. Team Organisatieadvies werkt met zo’n 15 collega’s aan de optimale inzet van die factor. We verzorgen de personeels- en salarisadministratie, recruitment en geven bedrijfskundig en HR-advies. Met als doel bekwame, bevlogen en buitengewone medewerkers, die elke dag weer willen doen wat nodig is voor een goed leven in Zeist voor onze inwoners.    

Opdracht
In verband met capaciteitstekort zoeken wij een P&O (beleids)adviseur die een aantal strategische en tactische beleids- en adviesvraagstukken, waar het team nu onvoldoende aan toekomt, op gaat pakken en verder gaat brengen. Uiteraard doe je dit in nauw overleg met de teammanager personeel- en organisatieadvies, met je collega-adviseurs en uiteraard de ‘klant’ zoals de teammanagers en/of directieleden in de organisatie. Met input van je collega’s maar uiteraard ook vanuit jouw nieuwsgierigheid signaleer je vanuit jouw brede blik op de organisatie rode draden, leg je verbanden en plaats je kritische noten. Jij weet wat nodig is om samen te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Onderwerpen waar je mee aan de slag mag, zijn bijvoorbeeld: doorontwikkeling van strategische personeelsplanning,  span of control van de teammanagers, het bevorderen van de leercultuuren het goed inrichten van de arbo-coördinatie. Maar ook ‘kleinere’ beleidsmatige onderwerpen hebben de nodige aandacht en energie nodig.  Het is aan jou om deze uit te pluizen, de juiste collega’s (of netwerk) te betrekken en de vraagstukken verder te brengen, in lijn met onze kernwaarden en de koers die wij varen. Want beleid (met draagvlak) is mooi, maar wat op papier staat moet ook gaan leven. Dat spreekt voor jou als vanzelf en daar pak je ook jouw rol in!

Met jouw ruime P&O ervaring, zowel op het adviesstuk alsook op het beleidsmatige deel, willen we onze dienstverlening van het team personeel- en organisatieadvies verder verbeteren en de organisatie verder helpen.  Daarnaast werk je, samen met je P&O-collega’s, aan de (door)ontwikkeling en realisatie van onze HR-strategie, de basis op orde brengen en aan het continu verbeteren van onze HR processen- en dienstverlening. De kernwaarden van de gemeente Zeist – vertrouwen, nabijheid en kracht – draag je in doen en laten uit, maar weet je dus ook te vertalen in beslissingen en beleid. Daarbij blijf je altijd in verbinding en samenwerking met je HR-collega’s en andere teams.

Dit ben je
Liefde voor en kennis van het P&O vak is duidelijk aanwezig. Je bent een echte adviseur te noemen. Een vraag of ontwikkeling weet je om te zetten naar beleid en beleid weet je om te zetten in acties. Je beschikt over een aanstekelijk enthousiasme, soms confronterend als de situatie daarom vraagt maar je weet mensen vooral met argumenten en humor mee te krijgen. Gedrevenheid kenmerkt jou: met vernieuwende ideeën ben je altijd op zoek naar manieren om toegevoegde waarde te bieden aan het welzijn van de organisatie, maar ook om zelf te groeien. Feedback ophalen en een ander geven is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je kunt tegenkracht bieden en als het nodig is vasthoudend zijn. Zonder star te worden. Je staat stevig in je schoenen, weet wat je te bieden hebt, en ook wanneer je anderen nodig hebt. Je vertoont dat mooie ‘eigenaarschap’ en maakt zaken echt af. Maar eerst en vooral val je op door je uitstekende beleidsmatige adviesvaardigheden, waarmee je makkelijk en razendsnel schakelt tussen operationele, tactische en strategische vraagstukken. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor diploma in de richting van HRM, Personeel & Arbeid;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als P&O-adviseur;
3. Minimaal 2 jaar werkervaring als P&O (beleids)adviseur in een gemeente of overheidsorganisatie;  
4. Maximumtarief van €100 exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in beleidsadvisering op strategische en tactische vraagstukken/organisatieontwikkeling aan directies, bestuurders en medezeggenschapsorganen (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O beleidsadviseur binnen een gemeente (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het neerzetten van strategische personeelsplanning (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het trekken van projecten en thema’s, geef hiervan een voorbeeld in het cv (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met interim-opdrachten als P&O beleidsadviseur (10 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Klantgericht;
  • Resultaatgericht;
  • Vernieuwend denken en –handelen;
  • Oordeelsvorming;
  • Adviesvaardigheid;
  • Omgevingsbewustzijn. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 maart 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.