Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-09

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Opdracht
– Verwerken van voortgangs- en eindverslagen van onderzoeksprojecten o.a. op terrein van geboortezorg, preventie en gezondheidsbevordering
– Uitvoeren werkzaamheden die onderdeel uitmaken van lopende ZonMw onderzoeksprogramma’s, dan wel gericht op de voorbereiding van nieuwe ZonMw onderzoeksprogramma’s
– Begeleiding bieden en helpen inwerken van nieuwe ZonMw medewerkers
– Betrokkenheid bij uitvoering van programmaevaluatie Zwangerschap en Geboorte
– Betrokkenheid bij ontwikkelingsproces kennisagenda op terrein van Zwangerschap en Geboorte
– Betrokkenheid bij het organiseren van bijeenkomsten (zowel qua inhoud als meer praktische ondersteuning)

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager in vergelijkbare organisatie, bij voorkeur bij ZonMw en/of NWO;
3. Aantoonbare werkervaring met een bijdrage leveren aan onderzoeksrapporten.

Gunningscriteria
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als programmamanager op het gebied van publieke gezondheid, onderzoek en/of onderwijs (45 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van gezondheidszorg (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van ZonMw programma’s, bij voorkeur op terrein van preventie en gezondheidsbevordering (25 punten).

Competenties:
– Accuraat en gestructureerde manier van werken
– Makkelijk kunnen schakelen tussen inhoudelijk en procesmatig niveau en tussen complexiteit en detailniveau
– Een zelfstandige en proactieve werkwijze gericht op samenwerking, resultaten en oplossingen

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De en die na deze beoordeling het beste scoort op de beoordeelde bovenstaande criteria wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaat voldoet aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaat dient op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald, waarbij de maandag zijn uitgesloten.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 mei 2023. De kandidaat die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
– ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
– Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op  dinsdag 9 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 mei, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.