Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-06

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
De gemeente zoekt voor diverse integrale reconstructie projecten een ervaren senior projectleider die voor de gemeente verantwoordelijk wordt voor het projectmanagement, vaststelling van het voorlopig ontwerp (VO), verzorgen engineering, aanbesteding en uitvoering. Belangrijk wordt het zelfstandig aansturen van zowel interne en externe organisaties, tijdige levering van de noodzakelijke bijdragen en daarna de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden in de functie zijn o.a.:

 • Proces- en projectleiding van het project; sturen op tijdigheid van output, kwaliteit en geld;
 • Voorzitten van de (interne) projectgroep;
 • Advisering aan college en raad over de voortgang (waaronder tijdige signalering van uitvoeringsproblematiek) en voorbereiden van nadere besluitvorming; o.a. wijzigingen in de uitvoering;
 • Overleg en correspondentie met interne en externe partijen, aanspreekpunt voor interne en externe partijen;
 • Gedelegeerd opdrachtgever naar de aannemende partijen;
 • In staat verbindingen te leggen tussen betrokkenen met mogelijk tegengestelde belangen;
 • Aantoonbare ervaring in projectmatig werken binnen complexe civiel technische projecten;
 • Affiniteit met verschillende contractvormen;
 • Affiniteit met opstellen van raamovereenkomsten;
 • Breed georiënteerd binnen het vakgebied Civiel;
 • Vaardigheid in het opstellen van bestuurlijke en management rapportages;
 • Coördineren en afstemming met diverse partijen zoals; civiel technische aannemers, nutsbedrijven, diverse (lagere) overheden en bewoners.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als (senior) projectleider op het gebied van (civiel technische) projecten in de Openbare Ruimte;
2. Een afgeronde opleiding Civiele Techniek op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met het werken in een organisatie die gebaseerd is op een gemeenschappelijke regeling (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als technisch (senior-) projectleider op het gebied van de Openbare Ruimte bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als ambtelijk verantwoordelijk Projectleider van vergelijkbare civiel technische projecten met omgevingsmanagement kenmerken (benoem in het cv minimaal 2 referentie projecten) (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met renovatieprojecten met monumentenstatus (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, reiskosten werk-werk en parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:

 • Professionaliteit;
 • Integer en klantgericht;
 • Omgevingsbewust en daar naar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Projectmatig werken in teamverband;
 • Publiek ondernemerschap;
 • Openheid;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit.

 
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken vinden plaats bij de BEL Combinatie op locatie in Eemnes en zijn gepland op maandag 12 juni 2023 tussen 13.00 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

 Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden maandag 5 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, HBO, In eerste instantie 16 - 24 uur (mogelijkheid tot 36 uur na overleg) uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.