Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het team Bereikbare Stad & Milieu is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen. Dit Domein omvat de teams Ruimte, Bereikbare Stad & Milieu, Parkeren, Stadsbeheer, Onderhoud Ruimtelijk Domein, Vergunningen & Archeologie, Gebiedsontwikkelingen en de bestuurlijke opgave Implementatie Omgevingswet.

Het team bestaat uit 16 medewerkers met een diversiteit aan ervaring, achtergrond en werkpakket. Een mix van vaste krachten en inhuur, op HBO/WO niveau. Het team houdt zich bezig met onderzoek, beleid, ontwerp, participatie en advisering over mobiliteit en milieu. We werken aan onze eigen projecten en aan integrale gebiedsontwikkelingen. We werken samen met de omgeving in Rijswijk en de regio aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is. Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. De projecten worden de laatste jaren groter en complexer. Ook worden projecten steeds meer in onderlinge samenhang aangepakt en speelt participatie met de omgeving een belangrijke rol. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de milieuzaken in de gemeente en het ontwerp van de openbare ruimte.

Opdracht
De Geestbrugweg is bij veel Rijswijkers bekend. Deze statige weg ligt tussen de Haagweg en de Prinses Mariannelaan/Binckhorstlaan in Voorburg. Het verbindt de Binckhorst met (oud) Rijswijk. De weg voldoet niet meer aan de huidige eisen van inrichting, is gebleken. En dat leidt soms tot onveilige verkeerssituaties. Daarnaast is het een drukke weg met veel verkeer, waardoor de leefbaarheid in de directe omgeving onder druk staat.

Het project Geestbrugweg/ CID Binckhorst is een project dat beoogt tot een betere inrichting te komen. Daarbij spelen naast de belangen van de omwonenden ook de belangen van omliggende gemeenten een grote rol. Zo vormt deze weg een verbinding tussen de Haagse gebiedsontwikkeling CID/Binckhorst en oud Rijswijk. Daarnaast is dit ook de directe verbinding richting Leidschendam Voorburg. Tot slot is de weg een belangrijke ader in het Rijswijkse mobiliteitsnetwerk zodat je onderdeel bent van het Team dat binnen de gemeente Rijswijk werkt aan de bereikbare stad. Jouw project is daar een belangrijke schakel in.

Wij zijn op zoek naar een projectleider Geestbrugweg /CID Binckhorst. Om deze rol goed te kunnen vervullen verwachten wij van jou dat:

  1. Je bekend bent met ambtelijke- en bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij gemeente, MRDH, provincie en Rijk
  2. Je de bestuurlijke besluitvorming kan voorbereiden
  3. Je in staat bent te schakelen tussen inhoud en bestuurlijk proces
  4. Je meerdere complexe multidisciplinaire projecten hebt aangestuurd waar meerdere bestuurlijke partijen bij betrokken zijn
  5. Je bekend bent met participatieprocessen en deze ook op de juiste momenten weet in te zetten
  6. Je ervaring hebt met het opstellen van bestuurlijke overeenkomsten

Mensen ervaren jou als een positieve en stevige persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op nieuwe mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je bent er goed in om je adviezen te ‘verkopen’ en resultaten te halen. Je bent aantoonbaar een goede onderhandelaar. Je brengt senioriteit en ervaring mee.

Wij zoeken naar kandidaten met een relevante HBO- of WO opleiding (bijvoorbeeld verkeerskunde, vervoerkunde, sociale geografie  of bestuurskunde met ervaring in het vakgebied) aangevuld met relevante cursussen en meerjarige relevante werkervaring bij de (gemeentelijke). Je hebt ervaring in het leiden van projecten op strategisch niveau.

Het is een pre als je naast je projectleiderskills ook beschikt over adviesvaardigheden. Je kunt die inzetten op het bijdragen aan het vormgeven van het grotere plaatje: de ontwikkeling van mobiliteit in een stad die sterk groeit de komende jaren. Daar komt bij dat Rijswijk ligt tussen andere gemeenten die ook de komende jaren groeien, zodat de ontwikkelingen ook op regionale schaal moeten worden bekeken.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Beschikbaar voor 18 tot 24 uur per week;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van verkeer en vervoer;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van verkeerskunde, vervoerkunde, sociale geografie, civiele techniek of bestuurskunde (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider op het gebied van verkeer en vervoer binnen een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten) ;
8. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van verkeer en vervoer (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:
– Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders;
– Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen;
– Je kan goed samenwerken en bent een echte teamplayer;
– Je hebt een uitstekend gevoel voor de bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
– Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.