Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij willen een voorbeeld zijn. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.

Het Team Facilitair (FAC) is onderdeel van BDV en is verantwoordelijk voor het optimaal verzorgen van alle diensten en middelen op de kantoorlocaties van de provincie. Het team is opgebouwd uit twee clusters: soft services/ huurderszaken en hard services. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een enthousiast team van eigen medewerkers en leveranciers in een multi-tenantgebouw. We zijn als team bezig met vraagstukken onder andere op het gebied van hybride werken, huisvestingsstrategie, verduurzamen en verbetering van onze werkprocessen. Kortom, een plek waar jij als collega een actieve bijdrage kunt leveren.

De provincie heeft als ambitie CO2-neutraal te zijn in 2030 en energieneutraal in 2035.  Het circulair maken van het beheer en onderhoud van de panden en installaties en het klimaatadaptief en biodivers maken van gebouwen en terreinen zijn andere belangrijke doelen.  

Opdracht
Provincie Utrecht zoekt per direct een ervaren projectleider voor het leiden van complexe projecten op het gebied van vastgoed en verduurzaming van provinciale gebouwen en terreinen. Je wordt verantwoordelijk voor opstarten, het regelen van financiering, (laten) uitvoeren en tot een goed einde brengen van complexe projecten binnen daarvoor gestelde kaders en termijnen, het meenemen/voorbereiden van de belangrijke stakeholders en het organiseren van de benodigde resources.

Dit ga je doen:

 • Je voert zelfstandig vastgoed/ duurzaamheidsprojecten uit of laat deze namens team facilitair uitvoeren. Het gaat om projecten met een veelal technisch karakter die leiden tot zichtbare en meetbare duurzamere panden en terreinen (denk aan het verlagen van de CO2-uitstoot, verlagen van de energielast, het circulair maken van facilitaire ketens/processen en het stimuleren van klimaatadaptatie en biodiversiteit)
 • Je bent verantwoordelijk voor de sturing op planning, kwaliteit, kosten, communicatie en eindresultaat. Je bent verantwoordelijk voor juiste en tijdige rapportages en voor escalaties in geval van afwijking van de gestelde doelen/ resultaten
 • Je stemt af binnen de concernprogramma’s zoals Energietransitie, Circulaire samenleving en Klimaat Centraal af met opdrachtgevers en stakeholders
 • Je stuurt externe bureaus/ leveranciers en (deel)projectleiders aan voor ontwerp, uitvoering en realisatie
 • Je draagt zorg voor de (financiële) voortgangsrapportages en stuurinformatie
 • Je stemt af met Inkoop voor de inkoop- en aanbestedingsprocessen en werkt nauw samen met team Facilitair voor het (laten) uitvoeren van projecten.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider van verduurzamingsopdrachten in vastgoed van start tot realisatie. De omvang van projecten en de verduurzamingsmaatregelen moeten blijken uit het CV;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring kennis van aanbestedingsproces m.b.t. verduurzamen panden;
4. Aantoonbare werkervaring met het verduurzamen van Werktuigbouwkundige of installatietechnische projecten in een pand met minimaal 5000m2;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het aanbestedingsproces m.b.t. verduurzamen panden (25 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in het begeleiden van verduurzaming van panden (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het lezen dan wel schrijven van bestekken m.b.t. verduurzamen panden (25 punten);
a. Meer dan 5 jaar (25 punten);
b. 3 tot 5 jaar (15 punten);
c Minder dan 3 jaar (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 • Resultaatgericht
 • Proactieve werkhouding
 • Zelfstandig/ zelfwerkzaam
 • Flexibel
 • Overtuigingskracht
 • Enthousiasmerend
 • Daadkrachtig en doelgericht

Vaardigheden

 • Plannen en organiseren
 • Knopen doorhakken
 • Organisatiesensitief
 • Risicomanagement
 • Om kunnen gaan met verschillende belangen

Kennis

 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagementmethoden
 • Je hebt een brede basiskennis van huisvesting en verduurzaming
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 maart 2023 van 14:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 februari 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.