Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
De Rekenkamercommissie heeft in 2020/2021 onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijke subsidieverstrekkingen in Westland.Het rapport en de aanbevelingen zijn door de gemeenteraad en het college overgenomen.

Voor de uitwerking van de aanbevelingen is een bestuursopdracht opgesteld bestaand uit onder meer het opstellen van een subsidiebeleidsplan, nieuwe Algemene subsidieverordening en nieuwe subsidieregelingen. Daarnaast moet er een marktverkenning worden uitgevoerd naar mogelijke applicaties, gevolgd door een aanbesteding en implementatie. In het verlengde hiervan is mogelijk een andere inrichting van de organisatie en het proces nodig.

Naast de uitgaande subsidies dient er ook gekeken te worden naar het proces en de organisatie van de door de gemeente te ontvangen subsidies.

Resultaat
– Afronding beleidskader en ASV;
– Vertaling beleidskaders naar uitvoering (nieuwe opzet subsidieregelingen);
– Marktverkenning applicatie, gevolgd door pakketselectie en implementatie;
– Voorstel inrichting subsidieproces en bijbehorende personele capaciteiten;
– Inrichting organisatie voor afhandeling uitgaanden en inkomende subsidies

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 111,75 (schaal 12) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider of adviseur op het gebied van subsidiebeleid en -uitvoering

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Rechten (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider of adviseur op het gebied van subsidiebeleid en -uitvoering (30 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidssorganisatie (30 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van subsidies in de afgelopen 5 jaar waarin je de regie van strategie tot uitvoering vorm hebt gegeven. (15 punten)
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met coördinatie ten aanzien van subsidieregelingen en gerelateerde werkzaamheden (10 punten)

Competenties
– Je weet samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven en toont hierin leiderschap en een hands-on-mentaliteit;
– Je kan omgaan met belangentegenstellingen;
– Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid d.m.v. co-creatie resultaten te boeken;
– Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht, hebt ruime kennis van de gemeentelijke context, de stukkenstroom en het schrijven van bestuurlijke voorstellen;
– Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.