Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-31

Organisatie
De gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling. Als gemeente willen we weten wat er in de stad speelt, in verbinding zijn met onze inwoners. Soms vraagt dit in een bepaald gebied tijdelijk meer betrokkenheid. Een deel van onze werkzaamheden voeren we zelfstandig uit in afstemming met onze inwoners, andere taken doen we in volledige wisselwerking. Dit alles om ervoor te zorgen dat het prettig wonen, leven, werken en recreëren is in Purmerend.

Je werkt in het team informatievoorziening. Samen met het team ICT verzorgen wij ICT project- en informatiemanagement, bewaken de architectuur en onze informatieveiligheid, bemensen het servicepunt ICT en voeren het systeembeheer en het functioneel beheer uit voor alle bedrijfsondersteunende systemen. Het is een breed georiënteerd groep van ruim 50 enthousiaste en gedreven collega’s met veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid én mooie uitdagingen.

Samen met andere projectleiders werk jij aan het projectportfolio. De projecten zijn een mix van projecten die een businessvraagstuk oplossen en vaak de implementatie van nieuwe software of complexe wijzigingen van bestaande software betreffen en projecten van overwegend ICT technische aard. Ons ICT-landschap verandert continu, zodat we ook projecten uitvoeren voor de optimalisatie van ons netwerk en infrastructuur.

Wat verwachten wij van een ervaren projectleider
Je weet als projectleider de verwachtingen te managen naar alle betrokken stakeholders (op operationeel, tactisch en strategisch niveau) en naar de opdrachtgever. Je draagt zorg voor een optimale omgeving voor samenwerking tussen jouw ICT collega’s, de vakteams en andere (externe) partijen. Je bent iemand met overtuigingskracht en je bent een echte aanjager. Je weet het team te motiveren en weet leveranciers aan hun afspraken te houden. Daarnaast vind je het leuk om kennis te delen.

Als projectleider ICT ben je resultaatgericht, communicatief sterk en rapporteer je over voortgang en behaalde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie, het opstellen van plannen en het bewaken van scope, tijd, geld en kwaliteit. Je blijft het proces managen en laat je niet verleiden tot technisch inhoudelijke discussies. Bij het komen tot projectresultaten rapporteer en reageer je accuraat op risico’s en zorg je voor een gedegen overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdracht
We zoeken een projectleider voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket van PinkRoccade bij de gemeente Purmerend. De aanbesteding is inmiddels volledig afgerond, de implementatie kan direct gestart worden en per 1 januari 2024 in productie genomen te zijn.  Je werkt conform onze projectmethodiek en bent in staat om meerdere (deel)projecten in relatie tot de implementatie van het financiële pakket gelijktijdig aan te sturen.

De implementatie bestaat uit volledige technische en functionele implementatie inclusief koppelingen met andere applicaties, conform aanbesteding. Ook de afstemming met andere beheerders en gebruikers van de gekoppelde applicaties maakt onderdeel uit van dit project. Daarnaast draag je ook zorg voor het opleveren van de benodigde documenten, zoals bijvoorbeeld risicoanalyses volgens onze projectmethodiek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
3. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van ICT implementatie van financiële pakketten;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van ICT vraagstukken (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Kandidaat heeft op het cv een zelfgeschreven motivatie toegevoegd van maximaal 1 A-4 (10 punten);
7. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het financiële pakket Pink Rocade (20 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met IT en ICT projecten binnen het gemeentelijke domein (benoem 2 voorbeelden op een aparte pagina in het cv) (20 punten);
10. Beschikbaar per 17 februari 2023 voor 24 uur per week (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;
 • Communicatief sterk, een verbinder, iemand die daadkracht en resultaatgerichtheid weet te combineren met aandacht hebben voor de menselijke maat;
 • Weet medewerkers uit te dagen en te motiveren hun kennis en energie in te zetten;
 • Organisatiesensitief, strategisch denken en doen;
 • Beschikt over helicopterview en weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen;
 • Initiatief nemen om vraagstukken te benoemen en op te lossen;
 • Kunnen omgaan met belangentegenstellingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma, di, woe, don, vrij.

Planning
De fysiek gesprekken bij de opdrachtgever zijn op dinsdag 7 februari 2023 tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 26 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 30 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.