Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-11

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2023. De groei gaat na 2023 door. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Je maakt deel uit van het Team Energie & Klimaat. Het is een nieuw, hecht en enthousiast team (13 collega’s), met oog voor elkaar en de omgeving. Dit team richt zich op beleid, onderzoek, educatie & voorlichting en projecten voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Dit doen we stap voor stap én samen met de inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Opdracht
Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan één van de grootste opgaven van deze tijd en wil jij meebouwen aan de ambitie van Rijswijk om in 2050 een klimaatneutrale en aardgasvrije stad te zijn? We zijn op zoek naar een stevige, enthousiaste en gedreven senior projectmanager Energietransitie, die leiding geeft aan de warmtetransitie in Rijswijk. Als projectmanager sta je voor een uitdagend en ambitieus project waarin het proces, inhoud en omgeving om je aandacht vragen. Je weet uit ervaring wat er komt kijken bij complexe processen, regionale samenwerking en teamontwikkeling om samen de klus te kunnen klaren. Je hebt ervaring in het leiden van projecten en processen op strategisch niveau. Mensen ervaren jou als een positieve en stevige persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op nieuwe mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je bent er goed in om je adviezen te ‘verkopen’ en resultaten te halen. Je bent aantoonbaar een goede onderhandelaar. Je brengt senioriteit en ervaring mee.

Na het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de Intentieovereenkomst met de woningcorporaties en HVC staat Rijswijk nu voor de volgende stap in de energietransitie en het warmtenet. Jij bent leidend in het neerzetten van de interne projectorganisatie op deze fase, het onderhouden van de externe samenwerkingsverbanden en vooral het samen neerzetten van de aanpak in de wijken om onder andere te komen tot afspraken over het ontwikkelingen van een warmtenet in Rijswijk.

Taken (niet limitatief)

 • Optreden als projectmanager voor de operationalisering van de Transitievisie Warmte Rijswijk en als opdrachtgever voor de actualisatie van deze visie;
 • Het leiding geven aan het uitwerken van de Transitievisie Warmte in wijkplannen;
 • Regie voeren op het communicatie- en participatieplan om de inwoners, organisaties en bedrijven van Rijswijk te horen en een stem te geven in de transitie;
 • Leiding geven aan de ontwikkeling van het warmtenet in Rijswijk waarbij samengewerkt wordt met corporaties, warmtebedrijf en tal van andere interne en externe stakeholders;  
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in diverse regionale overleggen over de energietransitie vanwege de actieve rol van de gemeente binnen de warmtetransitie;
 • Coördineren van de ruimtelijke inpassing en vertegenwoordigen van de belangen van de gemeente in het project WarmtelinQ+ tracédeel Rijswijk-Leiden;
 • Bestuurlijke advisering over de energietransitie;
 • Begeleiden proces en inhoudelijke vormgeven Warmteprogramma;
 • Verkenning en ontwikkeling lokaal warmteoverdrachtsstation;
 • Opdracht geven voor onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde WO opleiding;
2. Een maximaal uurtarief van € 125,- excl. Btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer;
3. Minimaal  3 jaar aantoonbare werkervaring project/ procesmanager binnen het werkgebied energietransitie bij een gemeentelijke instelling;
4. Uiterlijk per 1 maart 2024 beschikbaar voor 32 uren in de week;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een functie als project- /procesmanager binnen het werkgebied energietransitie bij een gemeentelijke instelling; (Duidelijk benoemd in het CV) (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met adviseren op/ vormgeven van warmtenetten in de energietransitie (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen de samenwerking rond de energietransitie in de RES Rotterdam-Den Haag (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Omgevingsbewustzijn en daarnaar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Mondelinge en schriftelijke (een “vlotte pen”) communicatie;
 • Samenwerkingsgerichtheid, initiërend en zelfstandig; je toont eigenaarschap én je bent soepel in de omgang;
 • Vaardig in onderhandelen;
 • Politieke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.