Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een senior projectmanager die de opdracht krijgt voor de Spoorzone Bilthoven  een integrale gebiedsvisie op te stellen waarin het bestaande bedrijventerrein transformeert naar  500 tot 1000 woningen en het OV knooppunt wordt geoptimaliseerd.  Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie wordt een uitgebreid participatieproces gevolgd. De raad heeft hiervoor een participatieplan met duidelijke kaders en regels vastgesteld. De senior projectmanager stuurt het  participatieproces aan waarbij hij ervoor zorgt dat verschillende groepen van participanten en stakeholders  voldoende ruimte krijgen om hun belangen in te brengen.

Daarnaast krijgt de senior projectmanager de opdracht om voor de volgende fase van het project, na vaststelling van de integrale gebiedsvisie door de raad, een voorstel voor de projectorganisatie op te stellen.

Als senior projectmanager geef je leiding aan en voer je regie over het project.

 • Je draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van het projectplan, inrichting van de projectorganisatie en de eventuele aanbesteding van werken en diensten;
 • Je stuurt projectmedewerkers hierin functioneel aan;
 • Je stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met stakeholders, waaronder publieke partijen en grondeigenaren en ontwikkelaars. op inhoud en financiën;
 • Je onderhandelt over het te bereiken resultaat;
 • Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang en projectbeheersing
 • Je adviseert de portefeuillehouder en het college van burgemeester en wethouders en bereidt besluitvorming voor;
 • Je realiseert en regisseert vanuit participatie en interactie met projectbetrokkenen en stakeholders;
 • Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een intern en extern relatienetwerk, initieert en bevordert samenwerking in het netwerk;
 • Je creëert draagvlak voor beleid en projecten.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen het fysiek domein op het gebied van gebiedsontwikkeling, bij of in opdracht van een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria (weging)

 1. Afgeronde opleiding op minimaak wo bachelor niveau in de richting van planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling (20 punten);
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkelingen rondom stations (40 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in complexe projecten in de fysieke leefomgeving (geef hiervan minimaal 1 voorbeeld van aan in het cv) (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent verbindend
 • Je bent charmant
 • Je staat met je voeten in de klei
 • Je biedt comfort aan de mensen om je heen
 • Je kunt met iedereen goed praten
 • Je bent gezaghebbend.
 • Je vindt het geen probleem om onder een  vergrootglas te staan.
 • Je hebt een grote drive om resultaten te halen
 • Je bent in staat een projectorganisatie te bouwen.
 • Je stuurt op empowerment

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig  (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score worden de CV’s van de  kandidaten voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten, maximaal 6,  worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.