Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Bij het projectenbureau werken ongeveer 80 collega’s aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten en projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of projecten die gaan over het implementeren van nieuwe wetgeving. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van projectmanagement als vak. We verwachten van al onze medewerkers dat zij een actieve bijdrage leveren aan deze professionaliseringslag en we investeren dan ook graag in persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat we als team steeds beter worden.

Opdracht
Ben jij een zeer ervaren projectmanager die op zijn/haar best functioneert onder (politieke) druk en in complexe situaties? En heb je ervaring met mobiliteit en OV-projecten? Lees dan verder en reageer.

Als senior projectmanager leid je een complex project met veel belangen, onder hoge politieke druk en publieke belangstelling. Je weet snel tot de kern te komen en je opdracht te concretiseren. Met oog voor alle belangen weet je koers te houden en je scope te bewaken. Het doel is om deze opdracht binnen 6 maanden af te ronden. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente naar externe stakeholders ben je je bewust van maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende rol van de lokale overheid en de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Aangestuurd door een manager die je vrijheid en vertrouwen geeft, bouw je samen met je collega’s mee aan de verdere ontwikkeling van Zoetermeer. Je hebt oog voor het bewaken van de integraliteit van de projecten en programma’s. Zoetermeer is groot genoeg om ambities te kunnen waarmaken, maar klein genoeg om het veld te overzien.

Dankzij jouw uitstekende sociale vaardigheden en open houding kun je prima netwerken met uiteenlopende partijen. Denk hierbij aan inwoners, bestuurders, collega’s, ondernemers en instellingen. Je schakelt makkelijk van het ene onderwerp naar het andere en denkt graag mee over hoe Zoetermeer zich verder kan ontwikkelen en de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Dit vertaal je naar je project. Je bent je bewust van de verschillende belangen en verhoudingen en met jouw goede mondelinge vaardigheden en heldere schrijfstijl raak jij de juiste toon. Je stuurt op hoofdlijnen en houdt de processen goed in de gaten. Je bent enthousiast en dat hou je vast, ook als het soms even tegenzit.

Werkzaamheden:
– Het trekken van een zeer complex en omvangrijk, beleidsgevoelig project, in nauwe samenspraak met politiek, organisatie, stakeholders en omgeving;
– Onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, inwoners, marktpartijen; 
– Onderhandelen met externe partijen; 
– Afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college;
– Samenwerken en het geven van sturing aan de leden van de projectgroep die bestaat uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van mobiliteit;
3.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider mobiliteit binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager met diverse project- of programmamanagement methodieken bijvoorbeeld Prince2 of projectmatig/programmatisch creëren (geef de methodieken duidelijk aan in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider RO en/of mobiliteit (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (20 punten); 
7. Aantoonbare werkervaring met mobiliteitsprojecten op het gebied van openbaar vervoer (benoem duidelijk waar deze ervaring is opgedaan) (10 punten);  
8. Aantoonbare werkervaring met omvangrijke en complexe projecten in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie, benoem een voorbeeld project en je rol hierin (15 punten).    

Competenties
– Projectmanagement; 
– Stressbestendig        
– Natuurlijk overwicht; 
– Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
– Goed analyserend vermogen; 
– Omgevingsbewustzijn; 
– Bestuurlijke sensitiviteit; 
– Onderhandelingsvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.