Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad

De Utrechtse regio doet het goed en dat leidt op dit moment  aan een hausse aan ruimtelijke projecten en initiatieven in Nieuwegein. De gemeente heeft de ambities om onder andere de komende jaren circa 5000 woningen te willen realiseren met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving

Bij de afdeling Ruimtelijk Domein werken ruim 70 professionals enthousiast aan het mooier, duurzamer en beter maken van onze stad. De uitdagingen zijn groot en divers. Er werken gemotiveerde collega’s van jong tot oud.

Opdracht
Als stedenbouwkundige werk je aan een verscheidenheid aan interessante projecten zoals woningbouw, (commerciële) voorzieningen, ov-halte-ontwikkelingen en oeververbindingen.

Veel van je projecten zijn verbonden aan de grote gebiedsontwikkelingen, met name City.

De gebiedsopgave voor City (de binnenstad) is uitdagend en divers. De gemeente werkt in City volop aan de realisatie van circa 2200 woningen met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verblijfsklimaat en duurzaamheid. We bouwen aan een inclusieve binnenstad, waar we aan meerdere doelgroepen plaats bieden. City gaat de “duurzaamste binnenstad” van Nederland worden, dat is de ambitie. De transformatie van het stationsgebied (woningbouw en OV-knooppunt) is al volop in uitvoering. Meer weten over de gebiedsontwikkeling van City? Je leest het hier: www.nieuwegein.nl/city 

Wat zoeken wij
Wij zoeken een ervaren senior stedenbouwkundige die breed inzetbaar is in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. Jij hebt kennis en ervaring met landschapsontwerp, gebouwontwikkeling, inpassing van ov-lijnen en stedenbouwkundige massa-studies.  Jij bent een enthousiaste Stedenbouwkundige met een proactieve houding. Een Teamplayer die buiten de gebaande paden durft te treden. Met een zelfstandige houding en goede communicatieve vaardigheden, is het voor jou geen probleem om zowel inwoners, externe partijen als bestuur te woord te staan.

Als Senior Stedenbouwkundig ontwerper:

 • Vertaal je trends, ruimtelijke visies en beleid naar concrete ruimtelijke ideeën en varianten, met name bij vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie in bestaand gebied.
 • Maak je de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een visie / ruimtelijke invulling, die enerzijds aansluit bij de wensen van het bestuur en anderzijds recht doet aan de behoeften in de markt.
 • Adviseer je op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen.
 • Verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies bij (nieuwe) projecten.
 • Stel je mede ontwikkelkaders en tenderdocumenten op voor te realiseren (bouw)projecten en inrichting openbaar gebied;
 • Ondersteun je de gemeentelijke onderhandelingen met marktpartijen;
 • Ben je voorzitter van het Q-team (kwaliteitsteam).
 • Ben je onderdeel van de vakgroep Stedenbouw en neem je deel aan het vakgroep overleg op donderdagmorgen en begeleid je collega’s indien dat wordt gevraagd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor-niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als stedenbouwkundige binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aanwezigheid op dinsdag en donderdag op het stadshuis in Nieuwegein, dit zijn de vaste teamdagen.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als stedenbouwkundige binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Maximaal uurtarief € 120 exclusief btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Bricscad 2022, Sketchup, Adobe suite én Qgis (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 3 jaar als voorzitter van een Kwaliteits– of welstandscommissie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u  aan het bovengenoemde profiel voldoet en hoeveel uren u beschikbaar bent.

Competenties

 • Je bent pro-actief;
 • Je kan goed onderhandelen en beschikt over tactisch en strategisch inzicht;
 • Je bent stressbestendig en flexibel;
 • Je bent pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht;
 • Je bent snel en accuraat;
 • Je bent in staat samen te werken en draagvlak te creëren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.