Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Deze opdracht heeft betrekking op de uitvoering van de jeugdzorg voor de gemeente Eemnes.  Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid met betrekking tot jeugd. Daarnaast signaleer en analyseer je aandachtspunten en denk je mee met regionale vraagstukken en rapporteer je naar de leiding, het college en de raad.

Als beleidsadviseur geef jij vorm aan de preventieve aanpak jeugd. Vanuit deze rol verbind jij binnen het team Maatschappelijke ontwikkeling de taakvelden sociaal domein, onderwijs, sport, kunst en cultuur en gezondheidszorg. Ook draag jij zorg voor een effectieve samenwerking tussen onze partners in het veld en neem je deel aan interne en externe overlegsituaties.

Jij bent…
een enthousiaste collega met WO werk- en denkniveau. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Je bent een medewerker die met de voeten in de maatschappij staat, bekend is met de betrokken partijen, hun belangen kent en in staat om gemeentelijke doelen en de belangen van onze maatschappelijke partners te verenigen in een ‘win-win situatie’.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een functie van Beleidsadviseur Jeugdzorg voor een gemeente;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van SPH of soortgelijk;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het inkoopbeleid jeugdzorg in de afgelopen 5 jaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch/senior beleidsadviseur jeugd (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de gemeentelijke uitvoering van de Jeugdwet (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het gemeentelijk beleid binnen de Jeugdwet (25 punten);
7. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten; (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken;
  • Bestuurlijk inlevingsvermogen;
  • Analytisch;
  • Overtuigingskracht. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.