Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen onderling en met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners en bestuur optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Er moet nog veel gebeuren. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.

Het team en haar opgave
Je maakt onderdeel uit van het team Advies, dat bestaat uit 4 clusters: Juridische Zaken, Inkoop, Communicatie en Bestuurs- & organisatiesecretariaat. Totaal circa 25 fte. Het team staat voor de uitdaging om haar meerwaarde voor de organisatie te laten zien. Van ‘slechts adviserend’ naar ‘onweerstaanbaar adviseren’, wat tevens ook een passende positionering inhoudt. Het team is actief in het speelveld tussen beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het ook over de bevordering van integraal werken van de diverse clusters binnen het team. Over ontwikkeling van werkprocessen om deze nog handiger en verstandiger laten worden, al dan niet met passende automatisering en (externe) samenwerkingsvormen. En op sommige vlakken (her)nieuw(d) beleid ontwikkelen en implementeren. Veelal behelst het organisatie brede aspecten, waarin je dus teamoverstijgend acteert. Dit geldt dan ook specifiek voor het cluster inkoop.

In de rol beweeg je je dan ook binnen de totale organisatie: van bestuur (college B&W) tot directie, teamleiders, medewerkers, e.d.

Projectopdracht
Het opstellen van een voorstel ter besluitvorming tot het verder professionaliseren van de concernbrede inkoopfunctie. Daarbij worden zowel de inhoudelijke, procesmatige, als ook de organisatorische benodigde aanpassingen meegenomen. Feitelijk gaat het hier de hele (life-cycle) keten van inkoop, aanbesteden, contractmanagement, leveranciersmanagement (ICL).

Deelproducten:
1. Actualiseren huidig Strategisch Inkoop- & Aanbestedingsbeleid
2. Planvorming opzet en implementatie Contractmanagement
    a. Kaders en uitgangspunten.
    b. Rollen, taken, bevoegdheden.
3. Planvorming opzet en implementatie besturingsprincipe, organisatieprincipes
4. Advies Informatiesturing: Welke informatie is nodig (Managementinformatie, monitoring & spendanalyse, e.d.) en welke systemen.
5. Financiën en middelen.
6. Uitvoeringsplan (plan van Aanpak). Uitvoering van onderhavige opdracht met bijbehorende uitgangspunten

Resultaatgebieden:

 • Verhogen kennisniveau organisatie breed op het gebied van Aanbestedingswet en rechtsmatigheidsverantwoording;
 • Het benoemen, uitwerken en vaststellen van de verschillende inkooprollen binnen de organisatie; alsmede het verder vormgeven van de organisatiebrede inkooporganisatie.
 • Het uitwerken van de bevoegdheden bij de diverse rollen;
 • Werkprocessen op gebied inkoop en aanbesteden opstellen en implementeren;
 • Ontwikkelen gedragen en toekomstbestendig strategisch inkoopbeleid;
 • Algemene inkoopvoorwaarden actualiseren en afstemmen op strategisch inkoopbeleid;
 • Periodiek vindt er een evaluatie plaats op bovenstaande opdrachtformulering met de Manager Bedrijfsvoering en teamleider Advies. We hanteren hierbij de methodiek van Projectmatig Werken.

In overleg met de kandidaat zal nadere uitwerking plaatsvinden, waarbij de input van de kandidaat mogelijkheid biedt om mutaties aan te brengen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur op strategisch vlak;
4. Aantoonbaar bezit van Nevi I, Nevi II of vergelijkbare inkoopopleiding (bijv. conducto);
5. Aantoonbare werkervaring met complexe inkoopvraagstukken en inkoopstrategie;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring op bovengenoemde resultaatgebieden en projectopdracht (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op bovengenoemde resultaatgebieden en projectopdracht binnen de een gemeentelijke overheidsinstelling (30 punten);
8. Aantoonbaar denk-werkniveau op wo-niveau (25 punten); 
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 (5 punten).

Competenties
Overtuigingskracht: Je overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen;
– Communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk;
– Omgevingsbewust: je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
– Samenwerken: je bent dialooggericht en doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12 (cao-gemeenten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: De wens is om in het begin voornamelijk op kantoor aanwezig te zijn. Na de inwerkperiode kan er in overleg hybride gewerkt worden. Zichtbaarheid is belangrijk voor de functie.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 26 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender daarom de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender via de facturatiemodule van Flextender. Als u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord met deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Als de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Als de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen over de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.