Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Voor beide gemeenten ben jij de regisseur over de meest complexe initiatieven en aanvragen. Geen aanvraag (en ook geen dag) is hetzelfde. In deze functie ben jij ‘een spin in het web’ tussen initiatiefnemer, partners, omwonenden en het bestuur. Naast jouw rol van regisseur ben jij ook procesbegeleider en het aanspreekpunt vanaf het moment van de aanvraag tot en met de afhandeling. Jij kijkt verder dan de wetgeving alleen en houd je bezig met de volgende werkzaamheden:

Zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning;

 • Inwinnen van specifieke adviezen bij in- en externe ketenpartners;
 • Zorgdragen voor een integrale eindconclusie;
 • Bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening; 
 • Jij zet je in om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken;
 • Je informeert inwoners en bedrijven over het ruimtelijk beleid en beantwoord klantvragen; 
 • Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids)aspecten op meerdere brede en complexe terreinen;
 • Je brengt jouw kennis in bij het zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen;
 • Je bent voor het actueel houden van het beleid, bewaken van resultaten, deadlines en verantwoordingverslagen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de meer complexere dossiers.

Jouw profiel
Je hebt ervaring als regisseur, trajectbegeleider en meedenker. Je hebt door wat onze inwoners en bezoekers waarderen. Je hebt ervaring met het omgaan met verschillende belangen en partijen en het adviseren over complexe dossiers. Je vindt het leuk om midden in de ambtelijke organisatie te staan, en loopt er niet voor weg wanneer moeilijke keuzes moeten worden gemaakt tussen schurende belangen. Jouw uitgangspunt is “ja-tenzij”.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de Wabo-vergunningverlening op gebied van afhandeling van en regie voeren op complexe Wabo aanvragen (met name de activiteiten bouwen, ruimtelijke ordening, natuur en milieu).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde (10 punten);
4. Aantoonbare kennis van relevante wetgeving, zoals de WRO, WABO en de Omgevingswet (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de WABO-vergunningverlening op gebied van afhandeling van en regie voeren op complexe WABO aanvragen (met name de activiteiten bouwen, ruimtelijke ordening, natuur en milieu) (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding ABW 1 (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding ABW 2 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk;
 • Dienstverlenende netwerker;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Stressbestendig;
 • Besluitvaardig;
 • Creatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, deels.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 10 juli 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 7 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De huidige / zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.