Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-05

Opdracht
De gemeente Bunnik is op zoek naar een Senior werkvoorbereider Mobiliteit die tijdelijk het vertrek van de werkvoorbereider Mobiliteit kan opvangen. Je vervult een veelzijdige rol als vakspecialist op het gebied van verkeer. Je stelt de juiste (ontwerp)vraag aan marktpartijen en toetst de uitkomsten. Je kijkt daarbij verder dan je eigen vakgebied, zorgt voor integrale adviezen en draagt bij aan integraal werken.

De hoofdtaken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het adviseren van de verschillende beleidsmedewerkers, waaronder de afdelingen ruimtelijk ontwikkeling en ruimtelijke regie, en collega’s;
 • Het opstellen van verkeersbesluiten, hiervoor dien je de integrale afweging zelfstandig te kunnen uitvoeren en op het juiste moment je collega’s te betrekken;
 • Je bent aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven als er verkeerskundige vragen zijn over de inrichtingen van de wegen;
 • Het analyseren van informatie en data, het verwerken daarvan in adviezen. Applicatiebeheer diverse software pakketten waaronder Greenpoints;
 • Je verzorgt de toetsing en publicaties van de tijdelijke verkeersmaatregelen in LTC of Melvin;

Je hebt een relevante opleiding (civiele techniek en/of verkeerskunde) afgerond op een MBO niveau 4 werk- en denkniveau.

Je bent flexibel en werkt resultaatgericht. Je denkt oplossingsgericht en in kansen. Daarbij kun je goed samenwerken en integraal adviseren, met oog voor de belangen van andere werkvelden. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren en voert regie (organiseren, plannen, voortgangscontrole, resultaten toetsen). Je beschikt over voldoende sensitiviteit om de belangen van inwoners, het bestuur, de organisatie en je eigen vak specialisme te onderkennen en af te wegen.

Je bent een plezierige, samenwerkende en betrokken medewerker die naar collega’s toe ook respectvol kritisch kan zijn.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op mbo niveau 4;
 2. Bring your own device is van toepassing. De kandidaat moet zelf een werktelefoon, laptop en eventuele PBM’s verzorgen;
 3. Maximum uurtarief van €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Een afgeronde opleiding civiele techniek en/of verkeerskunde (40 punten);
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van mobiliteit en/of verkeerskunde (40 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen een overheidsorganisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • “Samen, respectvol en betrokken”
 • Resultaatgerichtheid
 • Praktisch en oplossingsgericht
 • Organisatie sensitiviteit
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.