Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Algemeen
Gemeente Zoetermeer heeft de Toegang tot Jeugdhulp op verschillende plekken in de stad georganiseerd. Naast het gemeentelijk team JGH (Jeugd- en Gezinshulp) en de overige wettelijk verwijzers zoals de huisartsen en Gecertificeerde Instellingen, is in Zoetermeer ook het schoolmaatschappelijk werk binnen het primair onderwijs (PO) gemandateerd om te verwijzen naar jeugdhulp. De effectiviteit van onze toegang tot jeugdhulp, waarbinnen JGH, POH-jeugd via de huisartsen, SMW PO en de JGZ intensief samenwerken, is getoetst. Hiervoor is er onlangs door bureau 22 Graden een evaluatie  uitgevoerd. Deze evaluatie geeft aanleiding tot een herinrichting van de toegang tot jeugdhulp waarbij we de sterke punten van de huidige inrichting graag willen behouden maar tegelijkertijd ook een kwalitatieve verbeterslag willen maken. Dit doen we o.a. door het  uitvoeren van procesoptimalisatie en data analyses. Uit de data is gebleken dat Zoetermeer een relatief hoog aantal jeugdigen heeft die al lange tijd onafgebroken hulp ontvangt. Met deze opdracht willen we een verdiepende analyse uitvoeren die we voor leer- en verbeterdoeleinden, maar ook voor een toets op doel- en rechtmatigheid willen inzetten

Opdracht
Door middel van een aanvullende data analyse willen we zicht krijgen op het verloop van de ingezette hulp. Wie heeft verwezen, welke producten zijn er ingezet, welke aanbieders zijn erbij betrokken, zien we een af- op opschaling in de ingezette hulp. Vanuit de inzichten die de verdiepende data analyse oplevert gaan we in gesprek met de betrokken ouders, jeugdige en aanbieders. Voor de analyse is er een set met vragen opgesteld die zowel aan de aanbieder als aan de betrokken ouders en jeugdige gesteld worden. Van de analyse wordt een rapport opgemaakt met aanbevelingen voor verbeteringen in het jeugdhulp proces en daarmee een bijdrage levert aan het totale verbeterplan voor de Toegang tot Jeugdhulp. In deze opdracht werk je nauw samen met de kwartiermaker Toegang en de betrokken Toegangspartners t.w. het Jeugd- en Gezinsteam van de gemeente, het schoolmaatschappelijk werk, de POH-ers Jeugd bij de huisartsen en het team van de jeugdgezondheidszorg.

Knock-out criteria:
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. In het bezit van een geldige SKJ-registratie (datum en SKJ duidelijk noteren in cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als jeugdhulpverlener;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria:
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Maatschappelijk Werk, SPH of Social Work (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als jeugdhulpverlener binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met dossieranalyse / uitvoeren van klantreizen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (30 punten);
8. Aantoonbare kennis van Suite voor Jeugdzorg (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten).

Competenties

– Analytisch;
– Toegankelijk;
– Pro actief;
– Accuraat;
– Zelfstandig kunnen werken;
– Communicatief sterk in woord en op schrift;
– Nieuwsgierig;
– In staat om oordeelvrij gesprekken met aanbieders, ouders en jeugdigen te voeren

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.