Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Wat ga je doen?
Als Specialist Minima ga jij je bezig houden met het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand, op grond van de Participatiewet. Bijzondere bijstand is bestemd voor inwoners met een inkomen/vermogen rond bijstandsniveau (bijvoorbeeld door een uitkering, laag pensioen of laag salaris), die door bijzondere (individuele) omstandigheden noodzakelijke kosten moeten maken, die ze zelf niet kunnen betalen. Bijzondere bijstand is dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Als Specialist Minima behandel jij de aanvragen bijzondere bijstand van inwoners die geen Participatiewet-uitkering ontvangen, dus de aanvragen van de overige minima.

Om de aanvragen goed af te kunnen handelen, is het nodig om persoonlijk contact met inwoners te hebben. Jij stelt rapportages en beschikkingen op. Hierbij pas je waar nodig de Omgekeerde Toets toe. Daarnaast geef je voorlichting over de gemeentelijke voorzieningen. Je kunt hierbij denken aan verschillende kostensoorten die aangevraagd kunnen worden, zoals individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, duurzame gebruiksgoederen, woonkostentoeslag, verhuis- en inrichtingskosten, kosten van bewindvoering, kosten peuteropvang en tandartskosten. Je weet een juiste balans te vinden tussen een zakelijke opstelling en betrokkenheid met inwoners, waarbij je o.a. het volgende gaat doen:

 • Je beoordeelt het recht op bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet en gemeentelijke richtlijnen;
 • Je rapporteert je bevindingen en stelt beschikkingen op;
 • Je informeert inwoners over de bestaande regelingen.

In je werk kijk je niet alleen naar de financiële problematiek maar heb je ook aandacht voor de andere leefdomeinen en betrek je andere collega’s waar dat nodig is. Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van het team Minima.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Participatiewet;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met “met de omgekeerde toets” en bijbehorende methodiek, benoem dit duidelijk in het cv (35 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet bij een gemeente (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van rapportages en beschikkingen (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar werkervaring met Suite WIZ (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent:

 • Klantgericht;
 • gericht op samenwerking;
 • Integer;
 • Betrokken;
 • communiceert;
 • flexibel werkzaamheden en werkdagen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 30 juni 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.