Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Binnen het organisatieonderdeel Crisisbeheersing & GHOR van de VRU zal de SOV de volgende opdracht uitvoeren: het opstellen, actualiseren en implementeren (o.a. opstellen ELO module) van de (inter)regionale planvorming waterveiligheid  per scenariogebied. De VRU heeft te maken met drie scenariogebieden waarbij de scenariogebieden ieder te maken hebben met twee dreigingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO master niveau (benoem dit duidelijk in het CV);
2. Aantoonbare kennis van én werkervaring met multidisciplinaire crisisbeheersing (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in het zelfstandig werken binnen een team én het werken met netwerken (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van hoog water/overstromingen in de algemene kolom (30 punten);
6. Aantoonbare ervaring met analyseren en begrijpelijk schrijven voor verschillende niveaus (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een veiligheidsregio en/of andersoortige (koude) crisisorganisatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Analyseren
  • Een analyse maken van informatie en daarbij kunnen omgaan met verschillende vormen van informatie.
 • Didactische vaardigheden
  • Implementeren planvorming middels een ELO module, om de informatie op de verschillende niveaus aan te bieden en toepasbaar te maken.
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken en goede communicatieve vaardigheid
  • Doelverheldering door het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever de doelen niet helder heeft hem of haar helpen de opdracht helder te krijgen.
  • Werken in verschillende netwerken, informatie ophalen en belangen van de opdrachtgever vertegenwoordigen, maar ook consensus bereiken.
 • Schrijfvaardigheid / schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Kernachtig, visueel en duidelijk de hoofdzaken opschrijven, gericht aan het beoogde lezerspubliek.
  • Correcte grammatica en spelling.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met leidinggevende. 

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland in week 19 en 20. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 2 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

 Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.