Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-25

De gemeente Waterland
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Wij werken in zelforganiserende teams om de inwoner sneller, efficiënter en eenduidiger van dienst te kunnen zijn. Op deze wijze kunnen wij maatwerk én de excellente dienstverlening leveren die de inwoner van ons mag verwachten!

De opdracht
Als Specialist verkeer, vervoer en wegen ben jij de verbindende schakel tussen de verschillende disciplines binnen cluster beheer, dat bestaat uit wegen, riolering, water, civiele kunstwerken en OV. Binnen het cluster ben je verantwoordelijk voor alle verkeerskundige vraagstukken van zowel inwoners als van collega’s en collega-overheden. Daarnaast begeleidt je reconstructies en herinrichtingen van de openbare ruimte. Je adviseert daarbij het cluster vergunningen bij vergunningen of ontheffingen voor complexe bouwplannen of evenementen en vertegenwoordigd de gemeente in de regio waar het regionale vraagstukken over verkeer en vervoer betreft.

Je bent gespreks- en sparringpartner voor de portefeuillehouder en adviseert proactief en gedegen. Er spelen in de regio een aantal grote projecten waar jij bij betrokken bent en het belang van de gemeente op ambtelijk niveau vertegenwoordigd.

Je een echte teamspeler die het leuk vindt om samen met jouw collega’s het team naar een hoger niveau te brengen en hierover mee te denken. Je bent creatief, beschikt over een goede politieke sensitiviteit en kunt op verschillende vlakken en niveaus goed schakelen en communiceren. Het presenteren en toelichting geven op de plannen gaat jou gemakkelijk af.

Het team
Je werkt in het cluster beheer. Dit cluster van in totaal acht medewerkers is onderdeel van het team Realisatie, dat bestaat uit circa 30 medewerkers met uiteenlopende rollen en functies maar met interne dienstverlening als gemeenschappelijke rol.

Met het werken binnen deze veelzijdige en dynamische functie zien we jou als de verbindende schakel tussen de bestuurders, interne organisatie en de externe stakeholders.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Functie specifiek: verbindend vermogen, integriteit, pro-activiteit, representativiteit, plannen en organiseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
2. Minimaal één jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeer en vervoer;
3. byod- eigen werktelefoon en laptop;

Gunningscriteria
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker verkeer en vervoer bij een gemeente (40 punten).
5. Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals CROW, wegenverkeerswet en ARW; (20 punten);
6. Ervaring met participatie en inspraak (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar ervaring met het vertegenwoordigen van een organisatie in regionaal verband (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van mobiliteit, verkeer en vervoer of civiele techniek (20 punten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal drie vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag, tijdens inwerken op locatie. Werkdagen zijn zoveel mogelijk op locatie.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 25 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 26 januari 2023, 12:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.