Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als projectleider lever je een bijdrage aan diverse verkeerskundige verkenningen en uitvoeringsprojecten op het gebied van verkeer en vervoer. Je hebt afwisselend de rol van projectleider of projectadviseur. Je draait mee in (civiele) projecten en projecten op het gebied van onderhoud, reconstructie en nieuwbouw, en adviseert over de verkeersregelinstallaties (VRI) en indien mogelijk ook over openbare verlichting (OVL) en de bewegwijzering. Daarnaast fungeer je als projectleider bij zelfstandige vervangingsprojecten op dit terrein.

De volgende taken vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de specialist VRI:

 • Adviseren van de projectleiders Wegen op het gebied van verkeersregelinstallaties en indien mogelijk over openbare verlichting en andere verkeersmanagementmaatregelen;
 • Afstemming met collega’s over het programma van eisen bij de uitvoering van zowel civiele- als vervangingsprojecten;
 • Opstellen van uitgangspunten en toetsen van ontwerpen;
 • Begeleiden bij opstellen en toetsen van UAV-GC-contracten;
 • Het beoordelen van ontwerptekeningen met een specifieke blik op de integraliteit;
 • Begeleiding van de uitvoering van het buitenwerk;
 • Het testen van de systemen (FAT/SAT) inclusief de verslagleggingen hiervan;
 • Sturen op contractuele afspraken;
 • Het onderhouden van de provinciale UAV-GC-eisenset;
 • Het opstellen en beoordelen van onderzoeksrapporten.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO- niveau
2. Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar in het vervangen en inrichten van verkeersregelinstallaties
3. Een afgeronde opleiding  van VCA-vol en rijbewijs B;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het vervangen en inrichten van verkeersregelinstallaties (40 punten):
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het terrein van elektrotechniek, verkeerstechniek of verkeerskunde (25 punten);
6. Het testen van de systemen (FAT/SAT) inclusief de verslagleggingen hiervan (25 punten);
7. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten -woon werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen                                                                                 

 • Samenwerken binnen en buiten het projectteam;
 • flexibiliteit;
 • Pro-actief;
 • resultaatgericht;

                                                               

Vaardigheden                  

 • Analytisch;
 • Communicatief;
 • Omgevingsbewust met aandacht voor innovaties;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;                                                                

Kennis

 • Uitgebreide kennis van verkeersregelinstallaties, kennis van bewegwijzering en openbare verlichting is een pré
 • Kennis van principes van projectmatig werken
 • Kennis van omgevings-, risico- en kostenmanagement
 • Kennis van VRI-software, zoals COCON en OTTO, en van CCOL
 • Kennis van het werken met UAV-GC contracten

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
xxx (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 20 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 40 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.