Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-07

Organisatie
Bij de gemeente De Bilt werk je aan uitdagende maatschappelijke opgaven in een ambitieuze regio. Samen met zo’n 250 collega’s lever je een relevante bijdrage aan de samenleving. Samen maken we de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender. En maken we het voor 42.000 mensen nog fijner om hier te wonen, te werken en te recreëren.
Jij werkt zoveel mogelijk dichtbij de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die onze gemeente vormen. Je ziet een uitdaging in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en kunt tegen een stootje. Je bent in staat om mee te bewegen en in te spelen op de dynamiek die maatschappelijke ontwikkelingen en actief betrokken burgers met zich meebrengt. 
Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Jouw team
Jij gaat deel uitmaken van het team communicatie dat op dit moment bestaat uit 7 medewerkers: 4 (senior) communicatieadviseurs, een Adviseur digitale dienstverlening en online communicatie en 2 contentmanagers. Wij helpen onze collega’s effectief te communiceren door hen te adviseren, faciliteren en ondersteunen met o.a. kernboodschappen en communicatiemiddelen. Ook bewaken we de kwaliteit, onze reputatie en adviseren we pro-actief om deze onderdelen te verbeteren. Wij zijn betrokken bij de gemeentelijke communicatie in de volle breedte, intern én extern.

Opdracht
Adviseren, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn dé kernwoorden voor deze functie. Hierbij sta je middenin de samenleving en de politiek. Je bent een stevige en veelzijdige adviseur van het college van burgemeester en wethouders en werkt samen met de andere communicatieadviseurs op (complexe) communicatievraagstukken.

Binnen deze opdracht ga je aan de slag met een van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen van de gemeente de Bilt, het integrale ruimtelijke project Spoorzone Bilthoven. Hier hoort een   participatietraject bij en de communicatie rondom de totstandkoming van de integrale Gebiedsvisie van het Spoorzone plangebied. Je werkt voornamelijk dit vraagstuk en daar zitten hele gevarieerde onderdelen in, zoals  de ontwikkeling van woningbouw, verkeer en vervoer, de (her)inrichting van de openbare ruimte, mogelijke gemeentelijke accommodaties etc.

Wat verwachten we van jou?
Jij bent een ervaren, assertieve en no-nonsense adviseur met humor die van aanpakken houdt. Je laat je niet tegenhouden door een beetje weerstand, maar weet met de juiste vragen tot het beste advies te komen. Jouw goed ontwikkelde gevoel voor politieke verhoudingen en organisatiesensitiviteit, maken dat jij de juiste toon weet te vinden om het optimale resultaat te halen. Originele oplossingen en creatieve invalshoeken? Je staat er om bekend. Net als jouw integriteit, scherpe blik en vlotte pen. Je bent een stevige, stressbestendige en resultaatgerichte adviseur, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Communicatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar als communicatie adviseur bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde wo/ master opleiding op het gebied van Communicatie (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 8 jaar als senior communicatieadviseur binnen een gemeente in (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Factor C en het publiceren via (online) participatie-tools en sociale media (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met perscommunicatie (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de volgende onderwerpen;
a. participatietrajecten, b. advisering van programma & projectteams, college en gemeenteraad, c. grootschalige gebiedsontwikkelingen en herontwikkeling (bijv. naar woningbouw) en gebiedsvisies en d. infra, verkeer of mobiliteitsvraagstukken, benoem deze in het cv (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent ervaren in het snel reviewen van allerhande communicatie-uitingen op basis van een door jou opgestelde heldere communicatiestrategie en – aanpak.
  • Je bent in staat om in een complexe (project)omgeving te opereren en goed af te stemmen met alle interne en externe betrokkenen en belanghebbenden
  • Je bent omgevingssensitief en bent op de hoogte van actuele maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
  • Je bent gedreven en gericht op integrale samenwerking.
  • Je hebt kennis van Factor C, online participatie-tools en sociale media.
  • Je bent adviesvaardig en kunt je ideeën/adviezen goed presenteren.
  • Je hebt een resultaatgerichte, flexibele en collegiale houding en kunt goed prioriteren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De 10 (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.