Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-11

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Als plantoetser maak je in deze afwisselende functie dagelijks het verschil. Zo voer je regie en toets je juridisch bouwplannen (met uitzondering van Bouwbesluit en stelt collegeadviezen op. Verder behandel je aanvragen om omgevingsvergunningen, verzoeken om vooroverleg, ontheffingen en meldingen inclusief de beschikkingen. Als plantoetser draag je bij aan de beleidscyclus Vergunningen door (mee) te schrijven  aan beleidsstukken en voert je de regie op klantvragen en projecten binnen het cluster. Bij de gemeente Soest ben je ook verantwoordelijk voor het voeren van  bezwaar- en beroepsprocedures.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een ervaren plantoetser met uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden. Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht. Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen. Binnen het team ben je één van de plantoetsers van de meer complexe aanvragen van omgevingsvergunningen, ontheffingen, meldingen en dergelijke. Tevens ben je samen met de andere seniorjuristen de vraagbaak voor de collega’s binnen en buiten het team.

Het Team
Je gaat werken binnen de afdeling Ruimte en maakt deel uit van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Binnen ons team willen we snel inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.  We sturen hierbij op proces, resultaat en kwaliteit. Het team bestaat uit ca. 30 collega’s waarbij we een duidelijke functiescheiding hebben tussen vergunningverlening en toezicht, waarbij het toezicht onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving.

Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in juridische richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Wabo;
3. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch plantoetser Wabo (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van bezwaar en beroepsprocedure (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen het ruimtelijk domein bij een gemeentelijke instelling (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
1. Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden;
2. Proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving;
3. Verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht;
4. Houdt overzicht van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen;
5. Vindt het leuk om vraagbaak voor het team te zijn.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 19 juli 2023 tussen 10.30 en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 17 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 10 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 11 juli  2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot  woensdag 12 juli 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.