Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Als stafjurist bij de Omgevingsdienst West-Holland ben jij verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van het management en de beleidsmakers op het gebied van bestuursrecht en privaatrecht.  Je houdt je bezig met complexe vraagstukken en bent in staat om deze op een praktische en juridisch verantwoorde wijze op te lossen. Je bent een sparringpartner voor collega’s en adviseert hen over de juridische aspecten van de werkzaamheden.
De zaken die je aanpakt liggen met name op het terrein van de WGR, Woo, Wpg/Avg en de Omgevingswet.

Als stafjurist(e) heb je affiniteit met politieke, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen. Je volgt ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en juridische dienstverlening op de voet. Je komt te werken in een klein en hecht team, waarbij je bent gericht op samenwerken.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke of provinciale overheid;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist binnen het fysieke domein;
3. Minimaal een afgeronde juridische opleiding op hbo bachelor;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 als jurist binnen het fysieke domein binnen een gemeentelijke of provinciale overheid (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met juridische advisering op het gebied van bestuursrecht en privaatrecht (25 punten);
6. Beschikbaar om in april te starten voor gemiddeld 24 uur per week (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht, WGR, Woo, Wpg/AVG en Omgevingswet (25 punten);
a) Aantoonbare werkervaring met alle 5 de onderwerpen (25 punten);
b) Aantoonbare werkervaring met 3 of 4 van de onderwerpen (15 punten);
c) Aantoonbare werkervaring met 1 of 2 van de onderwerpen (10 punten);
d) Aantoonbare werkervaring met geen van de onderwerpen (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent analytisch sterk en in staat om complexe vraagstukken op een praktische manier op te lossen.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om helder te adviseren.
  • Je werkt zelfstandig en hebt een proactieve houding.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk? Ja in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op week 15. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk begin week 15 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woendag 5 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 7 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.