Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Het team
Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement verzamelt data en verwerkt deze tot informatie. We doen dit onder andere door het publiceren van statistische gegevens voor in- en extern gebruik, het doen van data-analyses en het uitvoeren van (enquête)onderzoek. Ons team bestaat uit drie data-analisten/statistisch onderzoekers, twee onderzoekers, twee business intelligence specialisten en een gegevensregisseur.

Opdracht
Als statistisch onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Je werkt zelfstandig en tegelijkertijd ben je een teamspeler die in contact staat met verschillende collega’s. Zo bedien je in samenwerking de gehele organisatie op het gebied van datavraagstukken.

Je bent flexibel en adviseert vanuit jouw expertise over wat nodig is. Het werken met veel grote databestanden vormt daarbij voor jou geen uitdaging. Je werkt nauwkeurig, weet informatieverzoeken naar vragen en antwoorden te vertalen en brengt resultaten duidelijk over door middel van presentaties, visualisaties en rapportages. Verder ben je actief betrokken bij het actualiseren van onze huidige informatieproducten, bijvoorbeeld Purmerend in Cijfers.

Met andere woorden: je wordt enthousiast van het doen van analyses en het vertalen van de verkregen data naar toegankelijke informatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met statistiek én data (benoem dit duidelijk in het cv.);
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring met R (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)                                                                                                                                       
3. Aantoonbare werkervaring binnen (of voor) een gemeente (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het presenteren én toelichten van onderzoeksresultaten – zowel schriftelijk als mondeling (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van R Shiny (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
6. Aantoonbare kennis van Swing Studio en/of Swing Mosaic (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van Git (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
8. Aantoonbare kennis van Docker (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
9. Aantoonbare kennis van SPSS (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Ook vinden we het prettig wanneer je kort jezelf voorstelt door middel van een introductie tekst op je cv.

Competenties

  • Analytisch;
  • Nauwkeurig;
  • Klantgericht;
  • Teamspeler;
  • Enthousiast.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – do (in afstemming), op kantoor in Purmerend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 10.0 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.