Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Je zorgt samen met je collega’s dat de vergunningaanvragen op het gebied van (met name) bouwplannen, uitwegen, bomenkap, evenementen en terrassengoed en op tijd worden behandeld. Vergunningsaanvragen op het gebied van riolering, kabels & leidingen, graafmeldingen in de openbare ruimte horen ook hierbij.  Je trekt hierin samen op met ervaren collega’s en helpt intern om de aanvrager van een vergunning goed te helpen zodat er een deskundig advies volgt. Hierbij stem je af met je collega’s en daarbij bezoek je soms de locatie om een goede indruk te krijgen van de situatie. Je luistert daarbij goed naar de wensen en behoeften en denkt in mogelijkheden en oplossingen.

Je bent bekend met het MOOR platform (kabels en leidingen) en hebt ervaring in het toezichthouden op dergelijke werkzaamheden. Je beoordeelt GWOAB en houdt hier toezicht op. Bij aanvragen voor evenementen denk je mee in oplossingen en verzorg je een voor- en naschouw. Daarnaast houd je toezicht op terrasvergunningen en toezicht op de omgeving van bouwvergunningen. Je bent hierbij belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de APV.  

Dit ben je
Je werkt en denkt op MBO-niveau en bent technisch onderlegd. Je bent alert, scherp en accuraat als het op controleren en inspecteren aankomt. Kennis van bestuursrechtelijke maatregelen, de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) enhet bouwbesluit is een pré.  Je neemt de bestemmingsplannen en het APV van Zeist snel in je op. Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht en je bent in staat om daadkrachtig op te treden. Ook kun jezelfstandig werken, regie voeren over je eigen werk, en ben je vooral een teamplayer. Daarnaast ben je ook bereid om  buiten kantoortijden toezicht uit te voeren als het werk hierom vraagt

Dit bieden wij
Als je bij de gemeente Zeist werkt, heb je uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk. Ook zijn er talloze regelingen om je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Lerend werken noemen we dat. Bij ons zit niemand stil, je kunt altijd vooruit. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een marktconform salaris. ZZP-ers wordt gevraagd een marktconform tarief aan te geven en te reageren.

Knock-out criteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder in het fysieke domein binnen een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal een afgeronde MBO opleiding (10 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden en controleren  van aannemers op aanleg van kabels en leidingen (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van klachten en meldingen (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met vergunningaanvragen (30 punten);
6. Uurtarief maximaal € 85,00 exclusief BTW / inclusief fee Flextender en reiskosten woon-werk (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent sociaal vaardig;
  • Je kunt zelfstandig werken;
  • Je bent een teamplayer
  • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
  • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld door fysiek aanwezig te zijn op 3 dagen te weten op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk? Ja, echter gezien de inhoud van de functie is voornamelijk op locatie gewenst.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 april 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag  21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 24 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

40 uur uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.