Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 58.000 in 2023. De groei gaat na 2023 door. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

 Opdracht
Als Stedenbouwkundig CAD tekenaar ga je specifiek aan de slag voor het projectbureau RijswijkBuiten waar je ook fysiek aanwezig bent. RijswijkBuiten is een nieuwbouwlocatie van de gemeente waar uiteindelijk ruim 3.500 woningen zullen verrijzen. Inmiddels zijn er 2.000 woningen gerealiseerd.
Jouw taken als Stedenbouwkundig CAD tekenaar zijn:

 • Het verkrijgen en beheren van digitale bestanden
 • Samen met Stedenbouwkundige tekeningen uitwerken.
 • Stedenbouwkundige tekeningen omzetten naar een werkbare tekening voor civiele uitwerking.
 • Voor planeconomie (oppervlakte-)gegevens aanleveren voor analyses en haalbaarheidsberekeningen.
 • Aan en verkoop tekeningen maken.
 • Aanleveren uitzetgegevens voor projectontwikkelaars.

Bijkomende opdracht

 • Aanspreekpunt voor beheer en onderhoud van de programmabureau
 • Aanspreekpunt voor beheer en onderhoud automatisering en audiovisuele middelen.
 • BHV en EHBO voor het programmabureau

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau op het gebied van ruimtelijke ordening;
2. Uiterlijk per 5 februari 2024 voor 30 uur per week beschikbaar;
3. Beschikt over een AutoCAD-licentie;
4. Maximum uurtarief € 75,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als technisch tekenaar bij of in opdracht van een gemeente;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als CAD tekenaar in een gebiedsontwikkelingsproject (35 punten);                                             
7. Aantoonbaar technische kennis op het gebied van beheer en onderhoud van automatiseringsapparatuur en audiovisuele hulpmiddelen, benoem waar dit is opgedaan (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als technisch tekenaar bij of in opdracht van een gemeente (30 punten);
9. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het gebruik van AutoCad (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Initiatief;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Inlevingsvermogen;
 • Analytisch vermogen;
 • Klantgerichtheid;
 • Resultaatgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 januari 2024 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 18 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 22 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 30 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.