Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen worden mooie projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben betrekking op o.a. mobiliteit, parkeren, beheer en diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Daarnaast zijn er verschillende grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit zijn o.a. het gebied Bogaard stadscentrum, het Havenkwartier, Kesslerpark en Te Werve-Oost.

 De projecten binnen dit Domein worden steeds groter en complexer. Projecten worden steeds meer in samenhang aangepakt en het participatieproces speelt een belangrijke rol bij deze projecten. Het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen bestaat uit diverse teams. Team Ruimte is één van deze teams. De beleidsvelden Ruimtelijke ordening, stedenbouw, Grondzaken, Wonen en Groen vallen binnen dit team.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een stedenbouwkundige / landschapsontwerper die ons helpt om vorm te geven aan het Rijswijk van de toekomst.

In deze functie ga je zelfstandig en in samenwerking met de ontwerper en de stedenbouwkundige

  • Vanuit jouw expertise bijdragen aan de verschillende lopende en nieuwe (gebieds)ontwikkelingen in de stad
  • Initiatieven beoordelen
  • Ruimtelijke verkenningen uitvoeren
  • Overleggen met initiatiefnemers (architecten, corporaties, ontwikkelaars)
  • Een bijdrage leveren aan gebiedsvisies en beleidsmatige vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening

Je werkt op verschillende schaalniveaus; van vraagstukken die de hele stad aangaan, tot het meedenken over de inrichting van de buitenruimte. Je hebt aandacht voor functionaliteit, klimaatbestendigheid, natuurinclusiviteit, maakbaarheid en beheersbaarheid.

Kortom, een zeer veelzijdige functie in een stad die groeit. Ben jij die energieke en ambitieuze stedenbouwkundige / landschapsontwerper die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan die groei? Kan jij een rol pakken in politiek gevoelige en complexe projecten en heb je een scherp oog voor  ruimtelijke kwaliteit? Dan zoeken wij jou!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Stedenbouwkundige / landschapsontwerper (duidelijk weergegeven in het cv);
3. Uurtarief maximaal € 90,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Stedenbouw / Landschap

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde wo opleiding in de richting Stedenbouw / landschap (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Stedenbouwkundige / landschapsontwerper binnen een gemeentelijke organisatie (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het begeleiden van ontwerpprocessen binnen gebiedsontwikkelingen (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het maken van gebiedsvisies en beleidsmatige vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening (duidelijk weergegeven in het cv) (max. 20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met grafische programma’ Microstation en Adobe Photoshop en Illustator (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Zelfsturend;
– Creatief;
– Resultaatgericht;
– Gericht op Samenwerking;
– Communicatief sterk;
– Stevige persoonlijkheid;
– Politiek- bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.