Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Rond de concernopgave Groen Groeit Mee is een provinciaal deskundig projectteam ingericht dat complementair werkt. Hierbinnen is jouw rol vooral gericht op de bekostiging en financiering van Groen Groeit Mee (GGM). Je hebt daarbij zowel een trekkende als een adviserende rol. Als strateeg ben je het eerste aanspreekpunt voor bekostigingsvraagstukken i.r.t. GGM. Zowel voor interne gesprekspartners als voor de externe partners als het gaat om concrete GGM-projecten.

Bovendien vervul je een belangrijk rol in het verkrijgen van subsidies van het Rijk en de EU. Daarnaast adviseert de Strateeg Bekostiging en Financiering de Programmamanager GGM op strategisch niveau binnen een complex programma, waarbij je de bekostigingsaspecten steeds in relatie met de (groene) gebiedsopgaven van de provincie in ogenschouw neemt. Tenslotte zorg je voor het opstellen van de voor het programma relevante sturing- en verantwoordingsdocumenten, waaronder de (in ontwikkeling zijnde) programmamonitor.

Je weet – samen met interne/externe financiële specialisten – de vertaling te maken van gebiedsambities en de voorliggende financiële strategie naar concrete uitwerking daarvan. Daarbij zorg je ervoor, dat de voorliggende financiële strategie verder operationeel wordt gemaakt en wordt geborgd, zowel in het samenwerkingsprogramma GGM als binnen de provincie zelf.

Je hebt een functionele relatie met de business controller en opgavemanager van de provincie

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als expert bekostiging en financiering van integrale gebiedsopgaven;
3. Uurtarief maximaal €130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmabeheerser. (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als programmabeheerser/controller bij een provinciale overheid (40 punten).
6. Aantoonbare werkervaring 5 jaar met het vergaren van Europese en of rijks subsidies (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Onafhankelijk en deskundig;
 • Politiek sensitief;
 • Kennis van en begrip voor de verschillende belangen van de stakeholders;
 • Teamplayer;
 • Proactief in een complexe omgeving;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht;
 • Betrokken;
 • Snel en accuraat kunnen handelen;
 • Ruime ervaring als expert bekostiging en financiering.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1..

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland via teams op woensdag 6 december 2023, tussen 11:00 en 13:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 decemebr 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensddag 29 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tto 20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.