Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-28

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Als Strategisch adviseur Financiën ben je gesprekpartner voor de teamleiders, het directie team en het college.

Je helpt mee met het verbeteren van de financiële huishouding en de planning en control cyclus. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de begroting en de jaarstukken. Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage, bijvoorbeeld door het opstellen van begrotingsrichtlijnen in de perspectiefnota en bijdragen aan de bestuurs- en managementrapportages.

Je schrijft mee aan de financiële kaders, je bewaakt deze en signaleert en adviseert bij afwijkingen. Tot slot draag je bij aan de doorontwikkeling van de financiële administratie in Key2Financien, de aansluiting op het P&C proces en het managementinformatiesysteem Lias. Hierbij werk je natuurlijk nauw samen met medewerkers van het team FIN en de beleidsteams.

Je hebt als onderdeel van je werkzaamheden dagelijks veel afstemming met directie en concerncontroller, team- en programmamanagers. Binnen je eigen vakgroep spar je met controllers die alle teams binnen de organisatie ondersteunen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring aantoonbare werkervaring als Strategisch financieel adviseur bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Financiën/ Control of Accountancy.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Strategisch financieel adviseur bij of in opdracht bij een gemeente of bij een andere  overheidsorganisatie (30 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau op het gebied van Financiën/ Control of Accountancy (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coördineren en begeleiden van de verschillende P&C producten, het opstellen van financiële kaders en het opstellen van indicatoren (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met boekhoudkunde (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

  • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent flexibel;
  • Je beschikt over inlevingsvermogen ten opzichte van politiek, directie en de teams binnen de ambtelijke organisatie;
  • Je bent omgevingsbewust en je vind het leuk om een goed netwerk binnen en buiten de organisatie op te bouwen en te onderhouden.
  • Je beschikt over een verbindende en ondernemende werkhouding en je vindt het leuk om in een informele en dynamische omgeving te werken;
  • En belangrijkste – Je bent collegiaal en hebt een goed gevoel voor humor.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.