Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. _Met hart voor de stad samenbouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen._ Dat is de missie waar wij voor gaan!

Jouw plek is bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, specifiek het team Stedelijk Beleid. Binnen het team bevindt zich het cluster Verkeer da bestaat uit twee senior beleidsadviseurs en drie adviseurs. Daarnaast werk je nauw samen met tal van collega’s buiten je eigen team aan de fysieke ontwikkeling van de stad. De lijnen naar directie en bestuur zijn kort en er is veel betrokkenheid bij de collega’s.

Opdracht
Jouw opdracht is het opstellen van een Mobiliteitsvisie. Een strategisch document waarin op hoofdlijnen staat hoe Zoetermeer in de periode tot 2040 haar mobiliteitstransitie wil vormgeven. Dit doe je in goede afstemming met de programmamanager Ruimtelijke Strategie en de programmamanager Energietransitie.

Op dit moment wordt de Ruimtelijke strategie 2040 uitgewerkt, een integraal ruimtelijk toekomstbeeld van Zoetermeer in 2040. Belangrijk onderdeel daarvan is een mobiliteitsvisie waarin staat beschreven hoe Zoetermeer de transitie naar schoon vervoer kan gaan maken in de komende decennia. Daarbij gaat het om vraagstukken als:

– Hoe kunnen we Zoetermeer optimaal aansluiten op de regio, met name op de steden Rotterdam en Leiden?
– Wat vraagt een groeiende stad van het wegennet?
– Wat is er nodig om schoner vervoer te realiseren?
– Hoe organiseren we onze opgave vanuit de energietransitie in onze mobiliteit?
– Welke innovatieve alternatieven voor de auto kunnen daaraan bijdragen?
– Hoe stimuleren we de gezondheid van onze inwoners via mobiliteit?
– Hoe gaan we om met parkeernormen in een stad die ruimte nodig heeft voor meer woningen?
– Hoe garanderen we goed en betaalbaar openbaar vervoer?
– Hoe kunnen we ons goede binnenstedelijke fietsnetwerk optimaal aansluiten op regionale snelfietsroutes?

Kortom: veel vragen waar toekomstgerichte antwoorden op moeten komen.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het vakgebied van verkeer en mobiliteit;
3. Aantoonbare werkervaring met verduurzaming op het gebied van mobiliteit, licht dit toe in het cv;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van verkeerskunde, vervoerkunde, sociale geografie, civiele techniek of bestuurskunde (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van beleid op het gebied van verkeer en mobiliteit (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de functie van strategisch adviseur op het vakgebied van verkeer en mobiliteit binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten); 
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van mobiliteit, licht dit toe in het cv (15 punten).

Competenties
– Onafhankelijkheid;
– Bestuurssensitiviteit;
– Omgevingsbewustzijn;
– Netwerken;
– Motiveren;
– Creativiteit;
– Verbinder.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.