Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-11

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
De komende bestuursperiode wil de gemeente Kaag en Braassem de regionale positie en de organisatie van lobbykracht voor onze gemeente verstevigen. In deze rol krijg je de unieke kans om een strategisch middel te vormen voor het bereiken van regionale ambities en doelstellingen.

Je focus zal liggen op het creëren van draagvlak, de ontwikkeling van lobbykracht en het beïnvloeden van (boven-) regionale beleidskeuzes en besluitvorming ten gunste van de gemeente. Hiervoor ben jij verantwoordelijk om een plan van aanpak op te stellen. Dit onderscheidt zich duidelijk van de bestaande rol van de regioconsulent, die zich voornamelijk richt op het bevorderen en coördineren van samenwerkingen binnen de regio.

De ontwikkeling van deze public affairs rol vereist geduld, volharding en toewijding van tijd en middelen. Je zal in eerste instantie een doordachte strategie moeten ontwikkelen, waarin specifieke lobbydoelen worden vastgesteld, zoals het verkrijgen van financiële- en/of beleidsruimte, positionering, profilering en mogelijk het binnenhalen van gewenste projecten. Prioritering van deze doelen en het opstellen van een uitvoeringsagenda zijn essentieel, zodat ze effectief in de tijd kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien is het van belang om rekening te houden met bestuurlijke intensiveringswensen op overlappende of gezamenlijke dossiers buiten de regio.

Om deze agenda succesvol vorm te geven, zal je aan de voorkant, wellicht via een participatietraject, de belangrijkste primaire dossiers en thema’s moeten bepalen waarop je je kan richten. Je inzet en expertise zullen cruciaal zijn om de doelstellingen van de gemeente te verwezenlijken en de positie in de regio te versterken.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • BSD / Wonen;
 • Bedrijventerrein A4;
 • National Programma Landelijke Gebied (stikstof);
 • Leimuiderbrug / N207;
 • Mobiliteit;
 • Energietransitie;
 • Duurzaamheid (glastuinbouw);

De vorm en inhoud van een public affairs strategie dient coherent te zijn en dus zoveel mogelijk in lijn met bestaande eigen documenten te worden opgesteld zoals:

 • Raadsakkoord gemeente Kaag en Braassem;
 • Geactualiseerde regionale agenda;
 • Omgevingsvisie;
 • Communicatievisie;
 • Position paper Rijn- en Veenstreek;
 • Andere doorlopende programma’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (strategisch) adviseur op het gebied van overheidsprocessen binnen een gemeente;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Public affairs binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van overheidsprocessen binnen een gemeente; (35 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Public affairs binnen een gemeente; (35 punten)
7. Aantoonbare onderzoeksvaardigheden t.a.v. beleid. (30 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategisch denken;
 • Netwerken en relatiebeheer;
 • Analytisch (denk)vermogen;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Resultaatgericht;
 • Politiek- en omgevingsbewust.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 16 januari 2024 of woensdag 17 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 9 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.