Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-23

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Dit doen we allemaal in nauw samenspel met de inhoudelijke beleidscollega’s, team communicatie, directie en bestuur.

Strategisch Adviseur Verbonden Partijen (finance governance & risk)

 • Per direct – 10 augustus 2 dagen per week;
 • Per 10 augustus 4-5 dagen per week;
 • Te relateren aan schaal 13;
 • In eerste instantie tot en met december 23 (afhankelijk van invulling structurele vacature).

Opdracht
Onder domein Bestuurszaken vijf teams die werken aan concernbrede strategische processen. Deze werkzaamheden vallen onder team Externe Betrekkingen.

Team Externe Betrekkingen bestaat uit 13 zelfstandige professionals die als opdracht hebben de provincie Groningen goed te positioneren in de (inter)nationale netwerken, de coördinatie op de Groninger lobby, de Internationaliseringsagenda, relatiemanagement, verbonden partijen en treasury. Marketing en promotie van de provincie Groningen zijn ook opdrachten binnen dit team.

Een drietal medewerkers in Team Externe Betrekkingen voert het eigenaarschap van 13 van de 20 verbonden partijen. Het gaat dan om zijn zelfstandige organisaties waarin de provincie deelnemer of aandeelhouder is (bv Groningen Seaports, Omgevingsdienst Groningen, Waterbedrijf Groningen, NOM, Groningen Airport Eelde en Enexis)

Je brengt zowel gevraagd (AB en DB vergaderingen) als ongevraagd advies uit, waarbij je rekening houdt met de politiek-bestuurlijke vraagstukken, risico’s en de strategische (beleid)doelstellingen. 

Takenpakket

 • Annoteren en adviseren van provinciaal bestuurders die zitting hebben in bestuur van gemeenschappelijke regelingen (Prolander, SNN, ODG, etc)
 • Projectleider/coördinator nieuwe governance Groningen Seaports. Dit is een tijdelijk traject waarin we samen met gemeenten werken aan besluitvorming over een nieuwe governancestructuur. Het gata hier om de coördinatie van advisering(stuurgroep) en opdrachtgeversrol van het onderzoeksbureau. Specifieke juridische expertise en ondersteuning wordt door anderen geleverd.
 • Achtervang advisering provinciaal bestuurders NV’s (GEA/Enexis/Waterbedrijf)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur Verbonden Partijen bij een overheid;
2. Aantoonbare kennis van finance, governance & risk;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur Verbonden Partijen bij een provinciale overheid (50 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur Verbonden Partijen bij een overheid (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de dynamiek is het belangrijk dat je hoofd- en bijzaken goed kunt onderscheiden en dat je goed weet te prioriteren. Je kan snel schakelen tussen zaken en gesprekpartners en beschikt over een analytische en kritische blik. Je bent een stevige adviseur die zich tot bestuur en directie weet te verhouden.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr , periode per direct tot 10 augustus in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 juli om 13 uur De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 24 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.