Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-28

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Taakveld JIG
Het taakveld Juridische Zaken, Inkoop en Gegevensbescherming (JIG) bestaat uit circa 35 medewerkers en is verantwoordelijk voor advisering aan alle gelederen van de organisatie.

Opdracht
De strategisch beleidsmedewerker inkoop heeft als opdracht om de inkoopfunctie en inkooporganisatie en de bijbehorende processen verder te ontwikkelen en daarmee de verdere professionalisering van het gemeentelijk inkoopproces vorm te geven. De belangrijkste doelstellingen de komende periode zijn de voorbereiding en implementatie van contract- en leveranciersmanagement.  

Je adviseert over de uitvoering van het inkoopprogramma en de verdere professionalisering van inkoop, het inkoopproces en contract- en leveranciersmanagement. Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de inkooporganisatie, bijhorende inkoopinstrumenten en het implementeren en evalueren hiervan. Je informeert en adviseert het college, de directie en het management over beleidsontwikkelingen op het eigen vakgebied en de betekenis daarvan voor het gemeentelijk beleid. Je adviseert over (afdeling overstijgende) inkoop strategieën en inkooptrajecten voor de complexe (kritische en risicovolle) en strategische aanbestedingen.

Je toont je verantwoordelijk, je hebt een visie en ziet kansen. Je denkt in oplossingen en kan deze effectief omzetten in resultaten.

Taken en verantwoordelijkheden van de strategisch beleidsmedewerker;

 • Voor de totstandkoming of actualisatie van een heldere inkoop visie en strategie;
 • Creëren van uniformiteit en standaardisering van inkoopprocessen;
 • Creëren van een adequaat managementdashboard (met NIS2 controls) zodat er overzicht en inzicht is;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van professionele middelen, methoden en technieken binnen de inkoopfunctie.
 • Visie op organisatieontwikkeling vertalen naar gevolgen voor Inkoop en daarmee de inrichting van de inkooporganisatie;
 • Opzetten van leveranciers- en contractmanagement met bijbehorende processen en rollen (RASCI model);

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 (schaal 12) exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo- bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van inkoop, aanbesteding en contractmanagement binnen een (semi) overheidsorganisatie;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van inkoop, aanbesteding en contractmanagement binnen een (semi) overheidsorganisatie (35 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo- bachelor niveau in de richting van rechten (20 punten);
6. Aantoonbare kennis en of werkervaring van CATS CM, benoem duidelijk in het cv waar deze kennis of werkervaring is opgedaan (20 punten);
7. In het bezit van een CATS CM certificaat (Contractmanagement methodiek) (15 punten); 
8. Kennis van en inzicht in het inkoop vak op niveau van Purchasing Leadership Programme (voorheen NEVI 3) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ervaring met verschillende volwassenheidsmodellen, met name van contract- en leveranciersmanagent en informatiebeveiliging;
 • Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom;
 • Sterke analytische vaardigheden en in staat om snel tot de kern van een vraagstuk te komen;
 • Je bent praktisch ingesteld, denkt in oplossingen en kan gestructureerd werken;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent proactief en resultaatgericht;
 • Je bent een echte teamplayer.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.