Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Het team Communicatie bestaat uit een aantal (strategisch) communicatieadviseurs, webredacteuren en wordt aangestuurd door de teammanager Communicatie.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar twee stevige en veelzijdige strategisch communicatieadviseurs. Je weet haarscherp de opgaven van onze organisatie te vertalen naar communicatieopgaven en werkt daarin nauw samen met strategisch bestuursadviseurs, projectleiders en programmamanagers. Je voelt je thuis in een complex bestuurlijk-politieke omgeving en blinkt uit in het doorgronden van complexe dossiers . Je koppelt strategie aan uitvoering en adviseert over het contact, de communicatie én de participatie met de inwoners van Zeist in hun eigen straat, wijk en gemeente.

Als communicatieadviseur bij de gemeente Zeist zet je je in voor het goede leven in Zeist. Vanuit je expertise en inzicht in het krachtenveld denk en help je mee bij een effectieve inzet van communicatie. Je bent in staat om de grote lijnen te bewaken en vraagstukken van verschillende kanten te bekijken. Je stelt de vraag achter de vraag weet daarmee tot de kern te komen en ziet de samenhang tussen het coalitieakkoord, de strategische agenda en de diverse opgaven. Je brengt in afstemming met je interne gesprekspartners lijn aan in de communicatieactiviteiten en ontwikkelt en implementeert een bijpassende communicatiestrategie zodat we ons als een herkenbare en betrouwbare partner presenteren in de samenleving.

Als goede netwerker weet je dwars door de organisatie heen relaties te leggen, mensen te verbinden en samen te werken. Met directe collega’s maar ook met een communicatiebureau die specifiek wordt ingezet op een groot project in wijkvernieuwing. Je staat stevig op je benen en blijft kalm in de hectiek. Met jouw humor, nieuwsgierigheid en relativeringsvermogen weet je collega’s mee te nemen. Je bent klantgericht, resultaatgericht en houdt goed overzicht waarbij het coördineren van werkzaamheden en het doorhakken van knopen je gemakkelijk afgaan. Je legt verbindingen, geeft proactief advies en signaleert kansen en risico’s. Je bent alert op ontwikkelingen in de samenleving en je vakgebied en verwerkt die in je strategie. Je neemt graag het voortouw en door jouw kennis, enthousiasme en persoonlijkheid lukt het jou steeds om gezamenlijke doelen te behalen. In het complexe werkveld houd je je hoofd koel en je hart warm.

Een van de gevraagde adviseurs gaat zich onder andere bezig houden met projecten met betrekking tot wijkvernieuwing, vluchtelingenopvang, gebiedsontwikkeling, diverse woonprojecten en de verdere implementatie van participatie in de organisatie.

De andere communicatieadviseur richt zich onder andere op projecten met betrekking tot woningbouw in onze gemeente, ruimtelijke ontwikkeling, uitvoering sport- en preventie akkoord, communicatie over Zeister Bosrust, begraafplaats en crematorium in Zeist en het project duidelijke taal.

Wanneer nodig ben je aanspreekpunt bij persvragen. Op basis van je ervaring in crisiscommunicatie vragen we je ook een aantal weken per jaar beschikbaar te zijn in de beschikbaarheidsdienst voor crisiscommunicatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding ;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als strategisch of tactisch communicatieadviseur;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch communicatieadviseur bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
4. Uitstekende advies en schrijfvaardigheden, aan te tonen door middel van een door de kandidaat zelf geschreven motivatie bij de reactie op deze vacature (de motivatiebrief moet als een document met het cv worden aangeboden) (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in strategische communicatie en het adviseren van college van B&W (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten (10 punten);
7. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 februari 2023 voor 24 uur per week (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met crisiscommunicatie binnen een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent organisatiesensitiviteit en hebt politiek-bestuurlijk inzicht;
– Vanuit je strategische denkkracht weet je van aanpakken;
– Je weet te overtuigen en bent stevig in je advisering. Dit doe je met humor en de nodige dosis relativering;
– Je bent vernieuwend, verbindend en creatief. Je denkt buiten de gebaande paden;
– Je bent pro-actief, daadkrachtig en oplossings- en resultaatgericht. Je kunt snel werken als de situatie dat vereist en omgaan met deadlines;
– De Nederlandse taal beheers je tot in de puntjes en je hebt het vermogen om je stijl aan te passen aan je doel. Een communicatievraagstuk analyseer je vlot, pakt het beet, houdt het vast en vertaalt het naar wat er nodig is.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.